2016. szeptember 29., csütörtök

Romániai magyar könyvtárosok XI. vándorgyűlése

2016. szeptember 22-23. között tartották meg a romániai magyar könyvtárosok szakmai rendezvényüket Gyimesközéplokon, amelynek témája: A könyvtárak szerepe a helyi információszolgáltatásban.    A  köszöntőbeszédeket könyvbemutatók követték.   A helyi értékek megőrzése érdekében tett munkálkodások egyik elengedhetetlen formája a gyűjtés, amelynek során a kutatók maradandót tudnak alkotni. A könyv és másmilyen dokumentum pedig hű társa a gyűjtőnek. A két kötet, amelyet Tankó Gyula és Mihók Edit, Gyimesközéplok monográfiáját, valamint Salamon József a gyimesbükki plébános a Gyimesekről szóló helytörténeti és néprajzi kötetét ajánlotta a jelenlévőknek. Halász Péter a Honismeret folyóirat szerkesztője pedig a Gyimesek történetéről és gazdag néprajzáról beszélt.    A csángóvilág bemutatását szakmai előadások követték. Minden egyes előadás a könyvtárosok eredményes munkáját igazolta, amelyek a helyi értékek ápolását tűzte ki célul. Lehetett az egy nagyobb régió története-néprajza, vagy egy településé, iskoláé, kiemelkedő személyiségé. A munkák, kutatások többrétűek, és figyelemfelkeltőek voltak. Ezzel is igazolván, hogy a helyismereti tevékenységek egyáltalán nem ismeretlen fogalom a könyvtárosok számára, sőt, otthonosan mozognak benne. Lehetett az hagyományos úton megteremtett, vagy éppen a legmodernebb eszközökkel készített foglalkozás, teendő.    A helyismereti munkák és tevékenységek üzenete összefűződik a lokálpatriotizmussal. Nyilván ezt a munkát szeretni kell, hiszen művelője kétségkívül kötődik hazájához. Kutatása során az adott téma minél tisztább képét szeretné az érdeklődők elé tárni. 


  
    Az előadások sokat segítettek az előttünk álló kihívásoknak a megoldásáról. A lehetőségek tárháza vetült elénk. Munkánk ismertetése közelebb hozott egymáshoz, és jó irányban terelve serkentő hatást váltott ki mindazokból, akik a mindennapi feladataik mellett eme dologgal is kötelességtudóan foglalkoznak.*
A közel 60 résztvevő között voltak iskolai könyvtárosok is.

A 2016-os vándorgyűlés az iskolai könyvtárosok résztvevői:

Borbé Levente – Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda – Hargita Megye
Forreiter Csilla – Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy – Kovászna megye
Galaczi Mária – Dani Gergely Általános Iskola, Gyimesbükk – Bákó megye
Gábor Tünde-Anikó – Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceum, Gyimesfelsőlok – Hargita megye
Kiss László – Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy – Kovászna megye
Török Julia – Puskás Tivadar Szakközépiskola, Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye

*

    Ebben az esztendőben iskolai könyvtárosok közül Borbé Levente és Kiss László vállalt  előadást.

 *

Iszlai Katalin beszámolója a Székelyhonon:
Daczó Katalin ismertetőjét lehet olvasni a Hargita Népe 2016. szeptember 26. számában.

Borbé Levente,
A Márton Áron Főimnázium könyvtárosa


Nincsenek megjegyzések: