2016. szeptember 5., hétfő

Szeptemberi évfordulók 2016215 éve, 1801. szeptember elsején hunyt el Robert Bage angol író, novellista és papírgyáros.

110 éve, 1906. szeptember elsején hunyt el Giuseppe Giacosa olasz drámaíró és librettista.

110 éve, 1906. szeptember harmadikán hunyt el Cletto Arrighi olasz író, újságíró és politikus.

420 esztendeje, szeptember negyedikén született Constantijn Huygens holland költő, zeneszerző, tudós és diplomata.

120 éve, 1896. szeptember ötödikén született Heimito von Doderer osztrák író, költő és esszéista.

40 éve, 1976. szeptember hatodikán hunyt el Laco Novomeský (Ladisláv) szlovák költő, szerkesztő, újságíró, publicista és politikus.

185 éve, 1831. szeptember hetedikén született Victorien Sardou francia drámaíró. Legismertebb műve a Tosca. A mű Puccinit is megihlette.

150 éve, 1866. szeptember hetedikén született Tristan Bernard francia író és humorista.

135 éve, 1801. szeptember hetedikén született Guido Da Verona zsidó származású olasz költő és író.

110 éve, 1906. szeptember hetedikén született Balogh Edgár szlovákiai származású erdélyi magyar író, publicista, főszerkesztő és egyetemi tanár.

360 esztendeje, 1656. szeptember nyolcadikán hunyt el Joseph Hall angol egyházi és szatirikus író, költő.

65 éve, 1951. szeptember nyolcadikán született Markó Béla erdélyi magyar költő, szerkesztő és politikus.

150 éve, 1866. szeptember kilencedikén hunyt el Czuczor Gergely (István) magyar bencés szerzetes, költő és nyelvtudós.

195 éve, 1821. szeptember tizedikén született Jules Champfleury francia realista író és kritikus.

155 éve, 1861. szeptember tizenegyedikén született Juhani Aho (Brofeldt), a finn irodalom kiemelkedő alakja.

135 éve, 188. szeptember tizenegyedikén született Dutka Ákos magyar költő és újságíró.

250 éve, 1761. szeptember tizenegyedikén született José Agostinho de Macedo portugál költő.

55 éve, 1961. szeptember tizenegyedikén hunyt el Szántó György erdélyi magyar író. Ismertebb művei: Bábel tornya, Mata Hari, Stradivari, Fekete-éveim, Esze Tamás.

180 éve, 1836. szeptember tizenkettedikén hunyt el Christian Dietrich Grabbe német drámaíró.

120 éve, 1896. szeptember tizenkettedikén született Elsa Triolett (E. Jurjevna Kogan) orosz származású orosz-francia írónő.

95 éve 1921. szeptember tizenkettedikén született Stanisław Lem lengyel író sci-fi író. Ismertebb művei: Solaris, Kiberiáda novellás kötete.

60 éve, 1956. szeptember tizenkettedikén hunyt el Hans Carossa német író, költő és orvos.

35 éve, 1981. szeptember tizenkettedikén született Eugenio Montale olasz költő, író és műfordító.

695 esztendeje 1321. szeptember tizenharmadikán hunyt el Dante Alighieri firenzei olasz költő és filozófus, a világirodalom egyik nagy alakja. Legismertebb műve az Isteni Színjáték.

140 éve, 1876. szeptember tizenharmadikán született Sherwood Anderson amerikai író és elbeszélő.

165 éve, 1851. szeptember tizennegyedikén hunyt el James Fenimore Cooper amerikai író. Ismert művei: Bőrharisnya, Vadölő, Az utolsó mohikán, Nyomkereső, A préri.

100 éve, 1916. szeptember tizennegyedikén hunyt el José Echegaray baszk származású spanyol drámaíró és politikus.

30 éve, 1986. szeptember tizennegyedikén hunyt el Galambos Lajos magyar író, drámaíró, forgatókönyvíró és dramaturg.

80 éve, 1936. szeptember tizenötödikén hunyt el Otto Stoessl osztrák prózaíró és kritikus.

90 éve, 1926. szeptember tizenhatodikán született Simon István magyar költő, műfordító és esszéíró.

245 éve, 1771. szeptember tizenhetedikén hunyt el Tobias George Smolett skót író, történész és műfordító.

135 éve, 1881. szeptember tizenhetedikén született George Bacovia (George Andone Vasiliu), a román szimbolista költészet nagyja.

420 esztendeje, 1596. szeptember tizennyolcadikán született James Shirley angol író és költő.

295 éve, 1721. szeptember tizennyolcadikán hunyt el Matthew Prior angol költő és diplomata.

1150 esztendeje, 866. szeptember tizenkilencedikén született Bölcs Leó bizánci krónikás és Bizánc Császára (886-912)

105 éve, 1911. szeptember tizenkilencedikén született Sir William Gerald Golding angol író és költő. Legismertebb műve: A Legyek ura.

195 éve, 1821. szeptember huszadikán született Luigi Mercantini olasz költő, politikus és tanár.

115 éve, 1901. szeptember huszadikán született Bácski György vajdasági származású romániai magyar író, újságíró és műfordító.

30 éve, 1986. szeptember huszadikán hunyt el Ladányi Mihály magyar költő és műfordító.

2035 esztendeje, kr. e. 19. szeptember huszonegyedikén hunyt el Publius Vergilius Maro római költő. Legismertebb műve az Aeneis című eposza.

150 éve, 1866. szeptember huszonegyedikén született Herbert George Wells angol író. Ismertebb alkotásai: Az időgép, A láthatatlan ember, A világok harca.

110 éve, 1906. szeptember huszonegyedikén született Szabó Béla felvidéki magyar író és költő. 

115 éve, 1901. szeptember huszonkettedikén született Csuka Zoltán vajdasági magyar író, költő, szerkesztő és műfordító.

155 éve, 1861. szeptember huszonkettedikén született Sebők Zsigmond magyar író.

95 éve, 1921. szeptember huszonkettedikén született Ivan Vazov bolgár költő és író.

775 esztendeje, 12411. szeptember huszonharmadikán hunyt el Snorri Sturluson izlandi író és költő.

480 esztendeje, 1536. szeptember huszonnegyedikén hunyt el Johannes Secundus (Jan Everaerts) holland származású újlatin költő.

390 esztendeje, 1626. szeptember huszonötödikén született Théophile de Viau francia költő és drámaíró.

60 éve, 1956. szeptember huszonötödikén hunyt el Reményi József felvidéki származású amerikai magyar író és irodalomtörténész.

190 éve, 1826. szeptember huszonhatodikán született Ljubomir Nenadovic szerb író, költő és műfordító.

450 esztendeje, 1566. szeptember huszonhetedikén hunyt el Marco Girolamo Vida latinul író olasz költő.

195 éve, 1821. szeptember huszonhetedikén született Henri-Frédéric Amiel svájci költő és kritikus.

35 éve, szeptember huszonhetedikén hunyt el Kovács Dénes székely-magyar mese- és ifjúsági író.

125 éve, 1891. szeptember huszonnyolcadikán hunyt el Herman Melville amerikai elbeszélő, regényíró, esszéíró és költő. Legismertebb műve: Moby-Dick.

50 éve, 1966. szeptember huszonnyolcadikán hunyt el André Breton francia költő, író, forgatókönyvíró, esztéta és politikus.

150 éve, 1866. szeptember huszonkilencedikén született Hermann Löns német író, költő és újságíró.

180 éve, 1836. szeptember harmincadikán született Vicente Wenceslao Querol spanyol-katalán költő és műfordító.

155 éve, 1861. szeptember harmincadikán született Szabolcska Mihály magyar költő.

10 éve, 2006. szeptember harmincadikán hunyt el Sütő András erdélyi magyar próza- és drámaíró. Ismertebb művei: Anyám könnyű álmot ígér, Egy lócsiszár virágvasárnapja, Csillag a máglyán, Káin és Ábel, Engedjétek hozzám jönni a szavakat, Évek- Hazajáró lelkek, A szuzai menyegző Advent a Hargitán.

1170 esztendeje, 846. szeptemberében (?) hunyt el Po Csü Ji kínai költő, könyvtáros, hivatalnok és tartományi kormányzó.Érdemes tudni

330 esztendeje, 1686. szeptember másodikán szabadult fel Buda a 150 éves török uralom alól.

100 éve, 1916. szeptember másodikán született Jakó Zsigmond erdélyi magyar történész, levéltáros és paleográfus.

295 éve, 1721. szeptember ötödikén hunyt el Mártonffy György erdélyi székely-magyar katolikus püspök, erdélyi egyházközségek felújítója és egyházi szakíró.

40 éve, 1976. szeptember hatodikán született Albrecht Dezső erdélyi származású magyar politikus, újságíró, publicista, a Hitel című folyóirat szerkesztője (1936-1944), valamint az Erdélyi Szemle című lap kiadója és szerkesztője (1950-1955).

120 éve, 1896. szeptember kilencedikén született Kozma István székely-magyar altábornagy, mártír, az erdélyi határőrség szervezője.

75 éve, 1941. szeptember kilencedikén született Péter Sándor székely-magyar tankönyvszerkesztő, lapszerkesztő, kiadó és pedagógus.

300 esztendeje, 1716. szeptember tizedikén hunyt el Pápai Páriz Ferenc erdélyi magyar orvos, író, szótáríró és tanító.

40 éve, 1976. szeptember tizenegyedikén született Adorján Jenő erdélyi magyar újságíró és szerkesztő.

160 éve, 1856. szeptember tizenkettedikén született Riedl Frigyes felvidéki származású magyar irodalomtudós és irodalomtörténész.

100 éve, 1916. szeptember tizenharmadikán született Benedek Géza székely-magyar orvos és orvosi szakíró. Fő tárgyköre a székelyföldi borvizek gyógyhatása.

45 éve, 1971. szeptember tizenötödikén hunyt el Konsza Samu székely-magyar nyelvész, néprajzkutató és pedagógus.

140 éve, 1876. szeptember tizenhatodikán hunyt el Mikó Imre erdélyi székely-magyar politikus, államférfi és történész.

170 éve, 1846. szeptember tizenhetedikén született Böhm Károly felvidéki származású magyar filozófus.

110 éve, 1906. szeptember huszadikán született Kiss-Eperjessy Anna erdélyi magyar vegyész és biokémiai szakíró.

20 éve, 1996. szeptember huszadikán hunyt el Erdős Pál magyar matematikus.

20 éve, 1996. szeptember huszadikán hunyt el Keresztes-Dénes székely-magyar gyógypedagógus-pszichológus, az Erdélyi figyelő szerkesztője.

225 éve, 1791. szeptember huszonegyedikén született Gróf Széchenyi István magyar politikus, író, közgazdász és a Batthyány-kormány közlekedési minisztere.

40 éve, 1976. szeptember huszonegyedikén Vámszer Géza erdélyi magyar néprajzi író és művészettörténész. Ismert munkái: Székely táncok, Kalotaszegi magyar népviselet, Csíkvármegye településtörténete.

195 éve, 1891. szeptember huszonkettedikén született Várhelyi Gyula székely-magyar történész és közíró.

20 éve, 1996. szeptember huszonkettedikén hunyt el László Kálmán székely-magyar mikológus (gombatan) és természettudományi szakíró.

215 éve, 1801. szeptember huszonharmadikán hunyt el Pray György történetíró, a pesti Egyetemi Könyvtár vezetője.

85 éve, 1931. szeptember huszonharmadikán született Uray Zoltán erdélyi magyar biológus, radiológus és vívó.

30 éve, 1986. szeptember huszonnegyedikén hunyt el Lakó Elemér erdélyi magyar nyelvész és művelődéstörténész.

30 éve, 1986. szeptember huszonötödikén hunyt el Debreczeni László erdélyi magyar művelődéstörténész, művészettörténész, műkritikus, grafikus és építész.

75 éve, 1941. szeptember huszonhetedikén született Szekernyés János erdélyi magyar helytörténész, műkritikus, irodalom- és művelődéstörténész, újságíró és szerkesztő.

410 esztendeje, 1606. szeptember huszonkilencedikén született Damokos Kázmér Mihály székely-magyar Ferenc-rendi szerzetes, püspök. Tatárbetörés után újjáépítette a csíksomlyói templomot és kolostort, valamint nekikezdett az iskola építésének is.

20 éve, 1996. szeptember huszonhatodikán hunyt el Horváth Antal csángó-magyar származású katolikus pap,, a moldvai csángók történetének felgöngyölítője.


Nincsenek megjegyzések: