2017. január 3., kedd

ReMeK-e-hírlevél, 2017/1. számából


Két új könyvtári kiadvány az EPA archívumában
Az OSZK Digitalizáló Osztály és az E-könyvtári Szolgáltatások Osztály munkatársai két új, könyvtártörténeti, könyvtártudományi és könyvtárszakmai szempontból fontos folyóiratot digitalizáltak és tettek hozzáférhetővé az EPA archívumába (http://epa.oszk.hu/).  Mindkettőt a Könyvtártudományi Szakkönyvtár munkatársainak javaslatára és  kérésére tették elérhetővé,

közölte az örömhírt  Uri-Kovács József (EPA könyvtáros, Országos Széchényi Könyvtár - E-szolgáltatási Igazgatóság, E-könyvtári Szolgáltatások Osztálya).
Az egyik a Könyvtári szemle http://epa.oszk.hu/03000/03011
1934-1935-ben jelent meg a Könyvtári szemle c. periodika. A folyóiratból mindösszesen 24 füzetet adtak ki, de olyan fontos kérdéseket tárgyalnak a benne található cikkek/közlemények, mint a hazai könyvtárosképzés, a könyvtáros és levéltáros egyesület megalakítása, bibliográfiai szempontok, stb. A szerzők között találhatjuk Asztalos Miklóst, Fitz Józsefet, Kozocsa Sándort és Ortutay Gyulát is.
A másik a Könyvtári Figyelő 1955-1989 http://epa.oszk.hu/00100/00143
A folyóirat tartalma 1990-napjainkig már 2004-től kezdve elérhető az EPA-gyűjteményében. A Könyvtári Intézet/Könyvtártudomány Szakkönyvtár kezdeményezésére 2016. januárjától kezdve folyamatosan kerültek feldolgozásra az eddigi igen nagy rés, az 1955-1989 közötti időszak füzetei. A Könyvtári Figyelő így már a teljeshez közelítő képet mutat digitális formátumban is. A folyóiratfüzetek cikkekre szeletelve, PDF-ben érthetők el."A hiányzó számok pótlására természetesen sor kerül a 2017-es év elején."
A Könyvtári Figyelő 1990-2008-ig terjedő időszaka is viszonylag szelektáltan, HTML formátumban érhető el az OSZK adatbázisában, ennek digitalizálása, kiegészítése szintén 2017-ben várható. Mindkét kiadvány esetében szeretném ajánlani, hogy amennyiben a PDF-ek nem jelennek meg tökéletesen (a nagy méret és az OCR-es dupla réteg miatt), abban az esetben a böngészőben, jobb gomb->Mentés másként funkcióval töltsék le őket a számítógépre, és onnan, offline módon egy PDF olvasóval (Adobe Reader, SumatraPDF) nyissák meg azokat! Sajnos a böngészők beépített PDF olvasói nem kezelik megfelelően a nagy méretű, OCR-es PDF-eket.
"Ezzel a két újdonsággal szeretnék az EPA és az E-könyvtári Szolgáltatások Osztály munkatársai nevében minden kollégának áldott Karácsonyt és boldog Újévet kívánni!"
Forrás: KATALIST, Uri-Kovács József, EPA könyvtáros, Országos Széchényi Könyvtár - E-szolgáltatási Igazgatóság, E-könyvtári Szolgáltatásoksok Osztálya. 
Via: rmke levelezőlista, Róth András Lajos

"Hunyadiak kora" – Magyarország a XV. században – történelmi- és műveltségi vetélkedő
A Debreceni Benedek Elek Általános Iskola "Hunyadiak kora" – Magyarország a XV. században címmel országos komplex történelem és műveltségi vetélkedőt hirdet.
Az előző évek hagyományait folytatva a vetélkedőhöz kapcsolódva rajzpályázatot hirdetnek alsó
tagozatos, 1-4. osztályos tanulók részére. A pályázat témája: Hunyadi János illetve Hunyadi Mátyás életéről szóló mesék illetve mondák illusztrálása, a Hunyadiak törökellenes harcainak képi
megjelenítése. A rajzpályázat célja:
- A kisiskolás tanulók megismertetése a Hunyadi család történetével és Magyarország történetében betöltött szerepével; a Hunyadi János és Hunyadi Mátyás törökellenes harcairól szóló
mondák képi megjelenítése;  a tanulók képzelőerejének, kreativitásának fejlesztése; különféle rajztechnikák megismertetése a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően;  a tehetséges tanulók felfedezése, bemutatkozása országos verseny keretében.
A pályázaton részt vehetnek bármely általános illetve alapfokú művészeti iskola 1-4. osztályos tanulói, évfolyamonként külön kategóriában. Egy iskolából évfolyamonként több rajzot is várnak.
Technika: szabadon választott. A rajzok mérete: A/3 vagy A/4.
Ajánlott irodalom:  Komjáthy István: Mátyás-mondák könyve/ Móra Kiadó 2004.
Lengyel Dénes: Régi magyar mondák /Móra Kiadó
Hunyadi Jánosról, Mátyás királyról és a korszak törökellenes harcairól szóló egyéb mondák és mesék.
A legjobb pályamunkák értékes könyv és tárgyjutalomban részesülnek. A díjazott tanulókat és felkészítő tanáraikat meghívják az országos történelem és műveltségi vetélkedő május végi döntőjén sorra kerülő díjátadásra.
Nevezési határidő: 2017. március 31. A rajzok beküldési határideje: 2017. május 5.
Nevezési díj: nincs. A pályázatról bővebben érdeklődhetnek Lakatosné Kozma Andrea tanítónőnél az 52/ 534-189 telefonszámon vagy az andilakatos66@freemail.hu e-mail címen.
Levelezési cím: Debreceni Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1.
Forrás: Bákai Magdolna

Irodalmi találkozóval zárták az évet a Kájoni János Megyei Könyvtárban
A csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár irodalmi találkozóval zárta az évet 2016. december 29-én délután. Három kortárs költő volt az est vendége: Kollár Árpád, Kovács András Ferenc és Markó Béla. A teltházas irodalmi esten házigazdaként Murányi Sándor Olivér székelyudvarhelyi író kérdezte a költőket  irodalomról, formákról, műfajokról, és műfajok átjárhatóságáról, költői, írói szerepről, irodalom és közélet kapcsolatáról. A hangulatos est folyamán a közönség nagy örömére a költők fel is olvastak verseikből.
Az est három meghívottja közül Kollár Árpád az, aki nem kötött formákban versel, az újvidéki születésű, Magyarországon élő költő a Fiatal Írók Szövetségének elnöke volt 2010 és 2016 között. Legutóbb gyerekvers-válogatása, a Milyen madár (Csimota, 2014) 2015-ben elnyerte Az Év Gyerekkönyve (Legjobb Gyerekkönyvíró 2014) díjat. Elsőként őt kérdezte Murányi Sándor Olivér, arról, hogy a formák mit jelentenek számára. Kollár Árpád elmondta, nagyon érdeklik őt is a kötött formák, hogy milyen költői hagyományaink vannak.
Markó Béla kedvelt versformája a szonett, legutóbbi kötetei Rekviem egy macskáért – Esszé, publicisztika 2011–2014 (Pesti Kalligram Kiadó, 2015), Brunó, a kedves véreb – Versek gyermekeknek és felnőtteknek (Noran Libro Kiadó, 2016) és Kerítés – Alkalmi és alkalmatlan versek 2008 – 2015 (Pesti Kalligram, 2016) címmel jelentek meg. Őt arról faggatta Murányi, hogyan sikerült megőríznie magában az alkotást miközben hosszú ideig politikusként volt jelen a közéletben. Markó elmondta, majdnem egy évtizedig nem írt verset, gyerekversekkel tért vissza hosszabb szünet után az irodalomhoz.
Kovács András Ferenc (KAF) – a kortárs magyar líra világirodalmi rangú képviselője, a Látó szépirodalmi folyóirat főszerkesztőjeként is tevékenykedik. Legutóbbi kötetei York napsütése zengő tombolás (Magvető Kiadó, 2014) és Egerek könyve (Magvető Kiadó, 2015) címmel jelentek meg. Murányi arról kérdezte elsőként Kovács András Ferencet, mennyire kell, hogy foglalkoztassa a költőt a közélet. Tulajdonképpen az lenne ideális, ha nem kellene, hogy foglalkoztassa a költőt a közélet - hangzott el a válaszban. Verseiben azért lecsapódnak a közélet aktuális problémái, bár nem politizál, tizenéves korától kialakult benne az érzékenység a közéleti problémák iránt. KAF szerint a lapkiadás, a könyvkiadás bajban van elsősorban Magyarországon, és az értelmiség hiába szól bele. Az idén támogatás hiányában megszűnt és a rendszerváltáskor induló 2000 című magyarországi folyóirat búcsúszámából felolvasta Madagaszkár című versét.
A találkozó végén sokan dedikáltatták a versesköteteket a szerzőkkel.
Forrás és fotók a találkozóról:

Borsodi L. László új prózverskötetét mutatták be a könyvtárban
Borsodi L. László legújabb prózaverskötetét mutatták be a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban 2016. december 8-án, nagy érdeklődés közepette, több mint százan érekeztek az eseményre. Az Utolér, szembejön címmel megjelent kötet a harmadik a költő prózaverskötetei sorában, a Pallas-Akadémia Kiadó gondozásában jelent meg, akárcsak az előző két kötet, Ráduly Margit képzőművész illusztrációival. Sarány István, a kiadó főszerkesztő-helyettese, a Hargita Népe napilap főszerkesztője beszélgetett az est folyamán a költővel és az illusztrátorral.
Borsodi L. László költő, kritikus civilben a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium tanára, magyartanári munkássága mellett iskolai évkönyvet és folyóiratot is szerkeszt. Az Erdélyi Ferences Rendtartomány sajtóreferenseként is tevékenykedik. Verseivel, prózaverseivel, tanulmányaival és kritikáival 1995 óta van jelen az irodalmi lapokban, antológiákban.  Kötetei 1998 óta jelennek meg, a Székelyföld folyóiratban megjelent írásaiért 2015-ben Székelyföld-díjban részesült, Baka István költészetőrél írta és védte meg doktori dissszerációját. Balázsolás című, gyermekeknek szánt prózaverskötete ugyancsak a Pallas-Akadémia kiadásában  jelent meg 2016-ban.
Sarány István felvezetőjében a költő által választott kifejezésforma, a prózavers elméleti kérdéseire tért ki, majd a költőt pályaválasztásával kapcsolatosan kérdezte, és új könyvéről beszélgettek.
"Az Utolér, szembejön az összegzés és a számvetés könyve: számvetés a lét átmenetiségével, szembenézés a személyes és az általános emberi megsemmisüléssel, világok pusztulásával, a záróra és a kapualj fenyegetettségében szembesülés és szembesítés a tér-idő felszámolódásával, az eszkatológiai remények hiányával..."
Borsodi L. László felolvasott a prózaverskötet-triptichon mindhárom kötetéből, amelyek együtt  kerek egészet alkotnak. A szövegek nyelvi megkomponáltságán túl a ciklikusság, a ciklusokba rendezés lehet az egységgé szervező elv, mindhárom kötetben hét ciklusba rendezte a költő a verseket, a ciklusokon belül 7- 7 verssel. Az intertextuális játékok és a szövegek képisége is egységbe foglalja a köteteket – hangzott el. 

Vakrandi az udvarhelyi könyvtárban

Egy magyarországi könyvtártól vette az ötletet Dáné Melinda, a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár könyvtárosa, a kezdeményezés ötletgazdája. "Lényegében egy játékra invitáljuk az olvasókat" – mondta, hiszen a téka köteteit csomagolták be barna papírba, majd jelzettel látták el, és külön polcra pakolták. Innen lehet válogatni. A rejtett cél az, hogy olyan könyvet is kézhez kapjon az olvasó, amit amúgy nem olvasna el, például aki általában lektűrt olvas, az most egy szépirodalmat is kifoghat. Könyvtárosként azt vette észre, hogy sokan leginkább első benyomás alapján ítélnek meg egy könyvet – hogyan néz ki, mennyien kölcsönözték ki –, de ennek ellenkezőjére is van példa, egyesek kifejezetten az újdonságokat keresik. Az olvasónak általában fontos a borító, a cím, a szerző, a vakrandin azonban nem tud semmit a könyvről. Dáné Melinda elmondta, igyekeztek magyar és világirodalmi alkotásokat, leginkább szépirodalmi köteteket kiválasztani, amelyek elnyerhetik a játékban részt vevők tetszését. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy akinek van kedve, írhat egy rövid beszámolót is az újonnan megismert könyvről, a legjobb írásokat könyvvel vagy mozijeggyel díjazzák majd. A könyvtárosok azt tapasztalják, hogy az olvasók nagy kedvvel vetik bele magukat az ismeretlen könyvekkel való találkozásba.

Könyvtár önerőből Csíkszentléleken közösségi térnek szánják
A helyi közösség összefogásának eredményeként könyvtármegnyitót tartottak Csíkszentléleken  2016. december 12-én este. A könyvtár a polgármesteri hivatal mögötti régi bikaistállóban, a mai Közösségi Ház épületében kapott helyet. A Csíkszentlélekért Egyesület vetette fel az ötletet, hogy miért ne használhatnák közösségi célokra az épületetmondta el György Béla, az egyesület alelnöke.
Az épületet a helyiek kalákában újították fel, az alsó szint egyik részében könyvtárat alakítottak ki, ugyancsak a helyi lakosok adományaiból. Jelenleg közel 2800 kötetből áll az állomány, és mintegy 500 kötet vár még leltározásra. A könyvespolcok mellett számítógépek állnak a látogatók rendelkezésére, és gyerekek számára is berendeztek egy kisebb  helyiséget. A könyvtár minden hétfőn 17-19 óra között tart nyitva, helyi önkéntesek felügyelete mellett.  Az alelnök rámutatott, nem csak könyvtárként fogják használni, különböző események színhelye is lesz,  gyerekfoglalkozásokat, filmvetítéseket is lehet tartani ott, valamint egy pingpongasztalt is felszereltek.
Forrás: Hargita Népe, 2016. december 13. http://hargitanepe.eu/konyvtar-onerobol/

Közel kétezer új kötettel gazdagodott a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár
Rekordméretű összeget költhetett ebben az évben a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár vezetősége azokra az új kötetekre, melyekkel az intézmény könyvállományát bővítették. A tudományos megfigyelésekhez és bemutatókhoz szükséges technikai felszerelések beszerzését sem hanyagolták el, így naprendszerünk égitestjeit is megfigyelhetik a csillagászat iránt érdeklődő könyvtárlátogatók.
Közel 51 ezer lej értékben gyarapodott idén a városi könyvtár állománya, így tavalyhoz képest 1772 kötettel több áll az olvasók rendelkezésére. Saját költségvetésből közel 19 ezer lejre 364 szépirodalmi művet vásároltak a felnőtt olvasók számára, továbbá néhány tudományos folyóiratot is, ugyanakkor előfizettek a hivatalos közlöny elektronikus változatára. Egy belföldi és egy külföldi pályázat 15 300 lejes összértékének eredménye 473 tudományos kiadvány, illetve kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom. Az olvasók adományai 1011 kötettel gazdagították az intézmény könyvállományát, közel 16 ezer lej értékben. Ezek által pótolják az elveszett, valamint megrongálódott példányokat  – közölte Kovács Erzsébet könyvtáros.
Szintén pályázati pénzből 3500 lej értékben bővítették a városi kórházban működtetett kölcsönző könyvállományát, valamint általános műveltségi vetélkedőt szerveztek a helyi 5–8. osztályos diákoknak, amelyre 3350 lejt költöttek. Ugyanakkor beszereztek egy 5650 lejes hordozható csillagászati teleszkópot is,  továbbá egy 5800 lej értékű, ugyancsak hordozható napfigyelőt, mindkettőt környezetvédelmi pályázatból, ismeretterjesztő és tudományos megfigyelések, valamint bemutatók céljából – mondta el Sándor Krisztina, a könyvtár munkatársa.
Az olvasók igénye határozza meg, milyen könyveket szerez be a székelyudvarhelyi városi könyvtár. Ebben az évben a felnőtt olvasók jó része a magyar szerzők közül Fejős Éva, Ugron Zsolna, Tormay Cécile, míg a más nemzetiségűek közül Borsa Brown, Moyes Jojo, Elif Shafak műveit keresték, ezekre alakultak ki hosszú várólisták, ezért vásárláskor is előnyt élvezett ezeknek a beszerzése – magyarázta Kovács Erzsébet könyvtáros.

E lapszám felelős szerkesztői: Kelemen Katalin és Borbé Levente.
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@yahoogroups.com, vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@gmail.com címen.

Nincsenek megjegyzések: