2017. február 28., kedd

A Magyar Nyelv Múzeumáért Alapítvány

„Be kell hordanunk a szavakat!” Nyelvi-néprajzi értékmentés a 21. században
címmel tájnyelvi gyűjtőpályázatot hirdet 2017-ben

Népnyelvi szavaink, népi szólásaink, közmondásaink anyanyelvünk kincsei, fontos, hogy megőrizzük és továbbadjuk, továbbvigyük ezeket az értékeket. Nyelvjárásaink őseink múltját, tapasztalatait őrzik, azt, ahogyan ők látták és rendszerezték a világot – egybeforrva a tájjal, a természettel, a hellyel, ahol éltek, élnek. Tükör tehát anyanyelvi örökségünk, melyben önmagunkat láthatjuk meg, melyben önmagunkra ismerhetünk.
Pályázóinkat arra kérjük, hogy gyűjtsék össze dédszüleik, nagyszüleik, szüleik tájszavait, lakóhelyük sajátos népi fordulatait, régi imádságait, népnyelvünk kincseit.
Várunk szavakat, közmondásokat, imákat, régi recepteket, népdalokat, balladákat, meséket – mindent, amit anyanyelvi örökségünk kevésbé ismert, már alig használt, megőrzendő részének tartanak.
A gyűjtemények bekerülnek a nyelvmúzeum adatbázisába, illetve feltöltjük honlapunkra.
A nyelvi kincseket egész évben várjuk az info@nyelvmuzeum.hu e-mail címre vagy a 3988 Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy utca 275. postacímre.
A gyűjtés állásáról fórumainkon rendszeresen beszámolunk.
További információ a megadott e-mail címen és a 06-47-521-236 telefonszámon kapható.

2017. február 27., hétfő

Szabó Magdára emlékeztünk a csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskolában is


2017 Február 21-én a csíkszeredai „Nagy Imre” Általános Iskola diákjai és tanárai is csatlakoztak a Kájoni János megyei könyvtár által meghirdetett felolvasómaratonhoz. Idén is, akár az elmúlt években is, diákjaink és pedagógusaink komolyan vettük a felhívást és 256-on vettünk részt a közös olvasáson. Ez a szám évről évre nagyobb lett, voltak akik a megyei könyvtárt választották helyszínül, voltak akik az iskola könyvtárát és voltak akik az osztálytermekben kapcsolódtak a programhoz reggel 8-14 óra között.
A könyvtárban a diákok egy minikiállítást tekinthettek meg az itt megtalálható Szabó Magda művekből.


A felolvasást megelőzte egy rövid képes bemutató, az írónő életéről, munkásságáról, műveiről.

Ezt követően a gyerekek hangos könyvekből hallgathattak részleteket, ami alatt illusztrációkat is készítettek.




A közös felolvasásnál a kisdiákok Tündér Lala és Bárány Boldizsár könyvekből olvastak, a nagyobbak a közismert és közkedvelt Abigél regényét választották.
Minden résztvevő egy könyvjelzővel és a közös olvasás élményével lett gazdagabb.
A Szabó Magdáról való megemlékezés sorozat még folytatódik könyvtárunkban. Születésének 100- ik évfordulóját más alkalommal is meg fogjuk ünnepelni, hiszen Szabó Magda egy olyan írónő, aki az irodalom szinte minden területén kipróbálta tehetségét és verses kötetei, regényei, színpadi művei hamar híressé tették. Nem hiába lett egyike a legtöbbet fordított magyar íróknak, kinek regényei számos országban, több nyelven is megjelentek.



Bölöny Melinda
iskolakönyvtáros