2017. február 28., kedd

A Magyar Nyelv Múzeumáért Alapítvány

„Be kell hordanunk a szavakat!” Nyelvi-néprajzi értékmentés a 21. században
címmel tájnyelvi gyűjtőpályázatot hirdet 2017-ben

Népnyelvi szavaink, népi szólásaink, közmondásaink anyanyelvünk kincsei, fontos, hogy megőrizzük és továbbadjuk, továbbvigyük ezeket az értékeket. Nyelvjárásaink őseink múltját, tapasztalatait őrzik, azt, ahogyan ők látták és rendszerezték a világot – egybeforrva a tájjal, a természettel, a hellyel, ahol éltek, élnek. Tükör tehát anyanyelvi örökségünk, melyben önmagunkat láthatjuk meg, melyben önmagunkra ismerhetünk.
Pályázóinkat arra kérjük, hogy gyűjtsék össze dédszüleik, nagyszüleik, szüleik tájszavait, lakóhelyük sajátos népi fordulatait, régi imádságait, népnyelvünk kincseit.
Várunk szavakat, közmondásokat, imákat, régi recepteket, népdalokat, balladákat, meséket – mindent, amit anyanyelvi örökségünk kevésbé ismert, már alig használt, megőrzendő részének tartanak.
A gyűjtemények bekerülnek a nyelvmúzeum adatbázisába, illetve feltöltjük honlapunkra.
A nyelvi kincseket egész évben várjuk az info@nyelvmuzeum.hu e-mail címre vagy a 3988 Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy utca 275. postacímre.
A gyűjtés állásáról fórumainkon rendszeresen beszámolunk.
További információ a megadott e-mail címen és a 06-47-521-236 telefonszámon kapható.

Nincsenek megjegyzések: