2017. március 1., szerda

Márciusi évfordulók 2017

1245 esztendeje, 772. március elsején született Po Csü-ji kínai költő, politikus és könyvtáros.

220 éve, 1797. március másodikán hunyt el Horace Walpole angol író, utazó és politikus.

200 éve, 1817. március másodikán született Arany János magyar költő, nyelvész, író, újságíró és műfordító. Ismert művei: Elveszett alkotmány, Toldi, A rab gólya, Letészem a lantot, A nagyidai cigányok, Bolond Istók, A walesi bárdok, V. László, Szondi két apródja, Ágnes asszony, Buda halála, Családi kör stb.

120 éve, 1897. március harmadikán született Kibédi (Hapka) Sándor erdélyi magyar költő, író, lapszerkesztő és újságíró.

105 éve, 1912. március harmadikán hunyt el Pierre Benoit francia regényíró. Népszerű műve az Atlantisz.

90 éve, 1927. március harmadikán hunyt el Mihail Petrovics Arcübasev orosz író, elbeszélő és színműíró.

165 éve, 1852. március negyedikén hunyt el Nyikolaj Vasziljevics Gogol ukrán származású orosz író, drámaíró. Főbb művei: Az őrült naplója, Az orr, A köpönyeg, Holt lelkek, A revizor.

40 éve, 1977. március negyedikén hunyt el Veronica Porumbacu (Schwefelberg) zsidó származású román költő és ifjúsági író.

145 éve, 1872. március ötödikén született Ludwik Szczepanski lengyel költő, író, publicista.

95 éve, 1922. március ötödikén született Pier Paolo Pasolini olasz író, költő, nyelvész és filmrendező.

440 esztendeje, 1577. március hatodikán hunyt el Rémy Belleau francia költő.

130 éve, 1887. március hetedikén hunyt el Paul-Henri Féval francia író, drámaíró és újságíró. Ismert regénye: A púpos.

410 esztendeje, 1607. március nyolcadikán született Johann Rist német költő és nyelvújító.

195 éve, 1822. március nyolcadikán született Jules Barbier francia drámaíró.

40 éve, 1977. március nyolcadikán hunyt el Bárdosi Németh János magyar költő, író és szerkesztő.

20 éve, 1997. március nyolcadikán hunyt el Béky-Halász Iván magyar költő, műfordító, szerkesztő, bibliográfus és szobrász.

110 éve, 1907. március kilencedikén született Mircea Eliade román-francia nyelven alkotó író, esszéíró, vallástörténész és etnológus. Ismert művei magyar nyelven: A szent és a profán, Maitreyi, Bengáli éjszaka, Dionószosz kertjében, Vallási hiedelmek és eszmék története.

70 éve, 1947. március kilencedikén született Aczél Géza magyar költő, műfordító, irodalomtörténész, kritikus és szerkesztő.

245 éve, 1772. március tizedikén született Karl Wilhelm Friedrich Schlegel német filozófus, író és műkritikus.

195 éve, 1822. március tizedikén hunyt el Józef Wybicki lengyel költő, tábornok és politikus.

190 éve, 1827. március tizedikén született Józef Franciszek Bliziński lengyel vígjátékíró, író.

200 éve, 1817. március tizenegyedikén hunyt el Aranka György magyar író, költő, művelődésszervező, filozófus, esztéta, történész és műfordító.

175 éve, 1842. február március tizenegyedikén született Eötvös Károly író, publicista és szerkesztő.

110 éve, 1907. március tizenegyedikén született Georg Maurer erdélyi születésű német költő, esszéíró és műfordító.

1835 esztendeje, 182. március tizenkettedikén született Omar ibn al-Fárid arab költő, filozófus és író.

380 esztendeje, 1637. március tizenkettedikén hunyt el Anders Christensen Arrebo dán költő és evangélikus püspök.

445 esztendeje, 1572. március tizenharmadikán hunyt el Petar Hektorović raguzai horvát költő, író, drámaíró és műfordító.

80 éve, 1934. március tizennegyedikén született Szépréti Lilla erdélyi magyar írónő, elbeszélő, újságíró és riporter.

180 éve, 1837. március tizenötödikén hunyt el Lukijan Mušicki magyarországi szerb költő és prózaíró.

70 éve, 1947. március tizenötödikén hunyt el Jean-Richard Bloch francia költő, író, újságíró és esszéista.

100 éve, 1917. március tizenhetedikén született Carlo Cassola olasz író és esszéíró.

450 esztendeje, 1567. március tizennyolcadikán hunyt el Francesco Robortello olasz történetíró, humanista.

115 éve, 1842. március tizennyolcadikán született Stéphane Mallarmé (Étienne) a francia szimbolista költészet nagy alakja.

85 éve, 1932. március tizennyolcadikán született John Hoyer Updike amerikai angol regényíró, költő, elbeszélő, irodalom- és műkritikus. A legnépszerűbb regényei a „Nyúl”- sorozat.

130 éve, 1887. március tizenkilencedikén hunyt el Józef Ignacy Kraszewszki lengyel író, újságíró, történész és kiadó.

115 éve, 1842. március tizenkilencedikén hunyt el Tolnai (Hagymássy) Lajos író, költő és publicista.

90 éve, 1927. március tizenkilencedikén született Szász Imre magyar író és műfordító.

40 éve, 1977. március tizenkilencedikén hunyt el Jékely Zoltán erdélyi magyar író, költő és műfordító.

145 éve, 1872. március huszadikán született Karin Michaëlis dán írónő és újságíró.

130 éve, 1877. március huszonegyedikén született Kassák Lajos magyar költő, író, műfordító és képzőművész.

95 éve, 1922. március huszonegyedikén született Bárány Tamás magyar költő, író és színműíró.

85 éve, 1552. március huszonegyedikén született Bretter György erdélyi magyar esszéíró és filozófus.

40 éve, 1977. március huszonegyedikén hunyt el Mikó Imre erdélyi magyar író, műfordító, jogász és politikus.

195 éve, 1832. március huszonkettedikén hunyt el Johann Wolfang von Goethe német költő, drámaíró, író. Ismert művei: Az ifjú Werther szenvedései, Faust, Vonzások és Választások, Wilhelm Meister vándorévei.

140 éve, 1877. március huszonkettedikén született Pakots József magyar író, újságíró és szerkesztő.

175 éve, 1842. március huszonharmadikán hunyt el Stendhal (Marie-Henri Beyle) francia realista író. Ismertebb regényei: Vörös és fekete, Vörös és fefér (befejezetlen) Pármai kolostor.

120 éve, 1897. Március huszonharmadikán született Hamvas Béla magyar író, filozófus, esztéta és könyvtáros.

80 éve, 1937. március huszonharmadikán hunyt el Helge Rode dán író, kritikus és újságíró.

195 éve, 1832. március huszonnegyedikén született Henri Murger francia író. Népszerű műve a Bohémélet.

175 éve, 1842. március huszonötödikén született Antonio Fogarazzo olasz író és költő.

75 éve, 1942. március huszonötödikén született Ana Blandiana (Otilia Doina Coman) román költő, író és újságíró.

80 éve, 1937. március huszonötödikén hunyt el John Drinkwater angol költő és drámaíró.

125 éve, 1892. március huszonhatodikán hunyt el Walt Whitman (Walter), az amerikai költő, nyomdász, tanító és újságíró.

105 éve, 1912. március huszonhatodikán született Thurzó Gábor író és műfordító.

50 éve, 1967. március huszonhatodikán hunyt el Sinkó Ervin délvidéki magyar író, költő és irodalomtörténész.

1095 esztendeje, 922. március huszonhetedikén hunyt el Haszajn Ibn Manszúr al-Halládzs perzsa származású arab szúfi teológus, költő és író.

545 esztendeje, 1742. március huszonhetedikén hunyt el Janus Pannonius (Csezmiczei János vagy Cesinge János) latin nyelven író horvát származású magyar költő és humanista.

220 éve, 1797. március huszonhetedikén született Alfred de Vigny francia költő, író, drámaíró, műfordító és katonatiszt.

140 éve, 1877. március huszonnyolcadikán született Dánielné Lengyel Laura magyar írónő, költő, kritikus és újságíró.

130 éve, 1887. március huszonnyolcadikán született Dimko Debeljanov bolgár költő.

245 éve, 1772. március huszonkilencedikén hunyt el Emanuel Swedwnborg svéd tudós, filozófus, teológus, látnok, keresztény misztikus és író.

115 éve, 1902. március huszonkilencedikén született Marcel Aymé francia író, drámaíró és elbeszélő.

100 éve, 1917. március huszonkilencedikén hunyt el Vilis Olavs lett író, újságíró és politikus.

5 éve, 2012. március huszonkilencedikén hunyt el Fodor Sándor szász származású székely-magyar író, műfordító, lapszerkesztő és újságíró. Népszerű meseregénye a Csipike

110 éve, 1907. március harmincadikán született Gelléri Andor Endre zsidó származású magyar író, novellista.

105 éve, 1912. március harmincadikán hunyt el Karl May német ifjúsági író. Népszerű regényei: Winnetou, Az ezüst-tó kincse, Az inka öröksége, A medveölő fia, Az olajkirály.

100 éve, 1917. március harmincadikán Komjáthy István felvidéki származású magyar író, költő és műfordító.

160 éve, 1857. március harmincegyedikén született Édouard Rod svájci francia író és esszéista.

135 éve, 1882. március harmincegyedikén született Kornyej Ivanovics Csukoszkij orosz ifjúsági író és költő.


Érdemes Tudni

110 éve, 1907. március másodikán hunyt el Széchenyi Andor magyar utazó.

35 éve, 1982. március másodikán hunyt el Nagy András György székely-magyar orvosi szakíró, közíró és népművelő.

85 éve, 1932. március harmadikán született Salló István erdélyi székely-magyar szobrász, író és közéleti személyiség.

30 éve, 1987. március harmadikán hunyt el Szabó T. Attila erdélyi magyar nyelvész, történész, irodalomtörténész, néprajzkutató, pedagógus és levéltáros.

120 éve, 1897. március negyedikén hunyt el Martin Lajos magyar matematikus és feltaláló.

70 éve, 1947. március negyedikén született Pálfalvi Pál székely-magyar botanikus és növénytani szakíró.

40 éve, 1977. március negyedikén hunyt el Dankanits Ádám erdélyi magyar művelődéstörténész.

85 éve, 1932. március hatodikán született Ajtay Ferenc székely-magyar ismeretterjesztő, újságíró, földrajz és földtan tanár.

50 éve, 1967. március hatodikán Kodály Zoltán magyar zeneszerző, zenetudós, zeneoktató és népzenekutató.

90 éve, 1927. március nyolcadikán született Mezei Zoltán székely-magyar biológus, geológus és pedagógus.

35 éve, 1982. március tizenegyedikén hunyt el Albert István erdélyi székely-magyar újságíró és elbeszélő.

140 éve, 1877. március tizennegyedikén született Voinovich Géza magyar irodalomtörténész és esztéta.

35 éve, 1982. március tizenötödikén hunyt el Imreh Barna székely-magyar református lelkész, író, helytörténész és néprajzi író.

45 éve, 1972. március tizenhatodikán hunyt el Venczel József (álnevén Várdotfalvi) erdélyi magyar társadalomkutató, egyetemi tanár és közíró.

40 éve, 1972. március tizenhetedikén hunyt el Veégh Sándor erdélyi magyar irodalomtörténész, műfordító, bibliográfus és egyetemi oktató.

380 esztendeje, 1637. március tizenkilencedikén hunyt el Pázmány Péter magyar hittudós és egyházi író. A magyarországi ellenreformáció vezéralakja.

185 éve, 1832. március tizenkilencedikén született Vámbéry Ármin magyar nyelvtudós, utazó, orientalista, a magyar Földrajzi Társaság egyik alapítótagja.

315 esztendeje, 1702 március huszadikán hunyt el Misztótfalusi Kis Miklós magyar nyomdász és betűmetsző. Ő tervezte meg a Times New Roman újságbetűtípus ősét.

70 éve, 1947. március huszonegyedikén született Miklossy-Vári Vilmos erdélyi székely-magyar természettudományi író, szerkesztő és muzeológus.

420 esztendeje, 1597. március huszonharmadikán született Mikó Miklós székely-magyar történetíró, földbirtokos és hivatalnok.

135 éve, 1882. március huszonharmadikán született Fogarassy Mihály székely-magyar katolikus püspök és egyházi szakíró.

80 éve, 1937. március huszonharmadikán született Márhé József székely-magyar irodalomtörténész, tanár és népművelő.

570 esztendeje, március huszonötödikén választották Hunyadi Jánost Magyarország kormányzójának.

135 éve, 1882. március harmincadikán született Kovács Lajos székely-magyar unitárius lelkész, egyházi író, műfordító és lapszerkesztő.

50 éve, 1967. március harmincadikán született Barabási Albert László székely-magyar fizikus és hálózatkutató.


Nincsenek megjegyzések: