2017. június 23., péntek

Helyismereti képzés erdélyi magyar könyvtárosoknak
2017. június 20-21. között a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete karöltve a budapesti Könyvtári Intézettel helyismerettel kapcsolatos képzést tartott Csíkszeredában. Az előadások a csíkszeredai Kájoni János Megyei könyvtár előadótermében zajlottak.
            Az oktatók Sándor Tibor, a Fővárosi Szabó Ervin könyvtártól és Takács Béla, a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézménytől voltak.

            Az előadások alatt a résztvevők betekintést nyertek a helyismereti gyűjtőmunka gyakorlati  lehetőségeinek feltárásába és hasznosításába.
            Sándor Tibor a bemutatott anyagrészben rávilágított a helyi közösségekhez fűződő értékek gyűjtésének fontosságára.  Ebben a tevékenységben kívülálló ugyanúgy besegíthet, ha az általunk kifejtett helyismereti munka lelkessé teszi őket. Lényeges a kötődés az adott helyhez, bármilyen távol is élnek egymástól hajdani elszármazott, vagy a jelenleg is ott élő, de a vidékhez ragaszkodó emberek lakói. A lokális kérdéseket felvető egyugyanazon  vidéken, vagy máshol élő honfitársak a világháló „szabad ege alatt” csoportosulhatnak, amelyből találkozások, és rendezvények sora alakulhat ki. Egy adott vidéknek, településnek, településrésznek a lakói, a könyvtáros helytörténeti munkájának segítségével, újra összekovácsolódhatnak. Mindehhez a könyvtárosnak ildomos létrehoznia egy internetes segédkönyvtárat (link-gyűjteményt), ahol a helyismereti információkat szelektálva egy csoportba gyűjti. Az anyagot érdemes feltenni a világhálóra, és ha lehet megosztani. A dokumentumok kezeléséhez jó olyan ingyenes softvereket, honlapokat használni, amelyek anyagi szempontból is megkönnyítik és segítik a további munkát. Ebben segítséget nyújtanak a világhálón található bibliográfiák, az évfordulós naptárak, virtuális kiállítások stb. A lényeg az, a munka mindig dokumentálva legyen. Mindehhez, mint lehetőség, egy ingyenes honlapkészítő programot próbálhattak ki a résztvevők. 
            Takács Béla a könyvtárakban elengedhetetlen helyismereti dokumentumokkal kapcsolatos tennivalókat mutatta be. Elsőként a digitalizálásról beszélt. Hangsúlyt fektetett a világhálón előforduló helyismereti anyagok gyűjtésére. Eme munka alatt nemcsak a gyűjtésre kell koncentrálni, hanem annak megőrzésére és közreadására is. Ebben még az általunk ismert egyszerű levelezőlista is sokat nyom a latban, amelynek segítségével kapcsolatot lehet fenntartani az érdekelt, és érdeklődő személyekkel. Az előadó különböző technikai lehetőségek ismeretével világított rá a hatékony munka elvégzésének lényegére. Elmondta, hogy a könyvtárosoknak igen előnyös módszer felvenni a kapcsolatot a helyi érdekeltségű szerzőkkel, intézményekkel, kiadókkal, és érdemes ráfókuszálódni a település honlapjára is. A gyűjtéshez szükséges számítógépes segédeszközöket, programokat és más lehetőségek sorát mutatta be, amelyben helyet kaptak a képfájlok módosítása, a dokumentumok átalakítása más formátumokban, valamint a közreadás utáni anyagban való könnyed keresgélés.

            A képzés alatt bemutatott gyakorlati eljárások nagyban segítik a digitalizálási munkálatokat, az interneten található helyismereti anyagok gyűjtését, elkészítését, feltárást, valamint azok megőrzését. A résztvevők általános képet tudnak alkotni a dokumentumok szakszerű gyűjtéséről, a világhálós  forrásanyagok módszeres kiválasztásáról. Ami pedig lényeges, nemcsak a Google-re hagyatkozni az adott téma keresése során...

            A folyamatosan újított anyag közretéve az interneten lehetőségként adódik tovább a helyismeret iránt érdeklődők számára. Ezáltal eme munka gyümölcse lehet a különböző témával foglalkozó érdeklődőkörök kialakítása. Ha mindez megtörténik, akkor egyértelművé válik  befektetett munka alatti idő eredményessége.

            Örvendetes tény, habár a közkönyvtárakra vetődött inkább a hangsúly, hogy az érdeklődők között, iskolai könyvtárosokból hárman is képviseltették magukat: Forreiter Csilla, Török Júlia Sepsiszentgyörgyről, és jómagam Csíkszeredából.Borbé Levente,
Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda
Nincsenek megjegyzések: