2017. szeptember 5., kedd

A romániai magyar könyvtárosok XII. Vándorgyűlése Parajdon lesz megtartva

A könyvtár mint tartalomszolgáltató a romániai magyar könyvtárosok XII. Vándorgyűlése


A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete a Kájoni János Megyei Könyvtárral és a Parajdi Községi Könyvtárral karöltve 2016. október 19-20. között Prajdon szervezi meg a Romániai magyar könyvtárosok XII. Vándorgyűlését. A könyvtár mint tartalomszolgáltató  címmel szervezett  szakmai-tudományos konferencia témája a könyvtárak jelenlegi szerepének, feladatainak átalakulása, a könyvtári tartalomszolgáltatás új lehetőségei a digitális társadalom korában. A  találkozó fő célkitűzései: a romániai magyar könyvtárak szerepének vizsgálata a kulturális tartalmak szolgáltatása és széleskörű elérhetővé tétele terén, a jelenlegi digitális kihívások közt;  az aktuális  szakmai fejlődési irányok, szakmai trendek, a hazai tapasztalatok és társadalmi elvárások összefüggésében. 

A kétnapos  szakmai találkozóra várják  a  romániai magyar könyvtári szakma képviselőit, közkönyvtárak, iskolai- és egyetemi könyvtárak könyvtárosait, magyarországi testvérkönyvtárak képviselőit, meghívott előadókat. A konferencia témájához kapcsolódó előadások valamint műhelybeszélgetések alkalmat teremtenek a résztvevők számára a szakmai tapasztalatok, eredmények és jó gyakorlatok megosztására, a RMKE szervezeti kérdéseinek megbeszélésére, de a kötetlen együttlétre, ismerkedésre is lehetőséget nyújt a találkozó.

A konferenciára vonatkozó információk és a részletes szakmai program elérhető lesz  a Kájoni János Megyei Könyvtár honlapján: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu,
és Facebook oldalán, valamint a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesület honlapján.
Kapcsolattartó: Kopacz Katalin-Mária, a RMKE elnöke, e-mail: bibliohr@gmail.com 

Forrás: Kopacz Katalin-Mária,  rmke levelezőlista

Nincsenek megjegyzések: