2017. szeptember 6., szerda

Érdemfokozat a legjobb Hargita megyei könyvtárosoknak


Az érdemfokozatot azok a könyvtárosok kaphatják meg, akik a Tanügyminisztérium által közzétett feltételeknek megfelelnek. A kritériumok évente változhatnak amit a Megyei Tanfelügyelőségtől lehet megkapni. A pályázó könyvtárosnak öt évre visszamenőleg bizonyítania kell az extrakurrikuláris, valamint az intézményen belüli, azaz a kötelezettségein kívül végzett tevékenységeit.

Az érdemfokozatot 5 évre lehet megkapni, ami a havi alapfizetésnek a 25% -át jelenti.A 2016-2017-es tanévben érdemfokozattal kitüntetett Hargita megyei kollégák a következők:

1. Barabás Zója a székelyudvarhelyi Móra Ferenc Általános Iskolától

2. Kovács Edit a csíkszeredai Kájoni János Szakközépiskolából

3. Szász Annamária a maroshévízi Szent Illés Általános Iskolától


Az előző években, Hargita megyében a következő könyvtárosok részesültek ebben a kitüntetésben:

- Crăciun Mariana a baláni Liviu Rebreanu Általános iskolától
- Borbé Levente a csíkszeredai Márton Áron Főgimnáziumból
- Hatos Melinda a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Gimnáziumból
- Egyed Daniela a csíkszeredai Nagy István Művészeti LíceumbólNincsenek megjegyzések: