2017. szeptember 25., hétfő

Recenzió Borbé Levente egyik munkájáról
Borbé Levente: A csíki gimnázium könyvtárosai a második világégéstől napjainkig In. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2017. 6. szám 27-33. p. 

 A történeti áttekintés második részét olvashatjuk. A szerző bemutatja az iskola könyvtárőreit, könyvtárosait.  Kutatásait nehezítették, hogy megszűntek az iskolai évkönyvek, ezért különféle más dokumentumok és egyéni visszaemlékezések, valamint a leltárkönyvek elemzései segítették a könyvtár történetének megírásában. Kitér a különféle jogi szabályozások hatásaira akár a könyvtár dokumentum-, akár a személyi állománya tekintetében. Igyekszik feltérni azokat a forrásokat, amik kapcsolódhattak, kapcsolódnak a könyvtár történetének pontosításához. A könyvtárosok pályájának, élettörténetének bemutatása kapcsán kirajzolódik Erdély mikrotörténelme, kultúrtörténeti érdekességek is. Szerényen szól a jelenlegi helyzetről, saját személyéről.
Levente írása messze túlmutat könyvtárának történetén. Tanulságul és ösztönzésül szolgál számunkra is saját könyvtárunk, iskolánk történetének feltárásában és megírásában, ezzel bizonyítva az iskolatörténet – és benne könyvtárának története – helyismereti és helytörténeti valamint nevelés és oktatástörténeti dokumentumok fontosságát.
 

 
 Szakmári Klára
könyvtárostanár
Budai Nagy Antal Gimnázium Bp.

Nincsenek megjegyzések: