2017. szeptember 3., vasárnap

ReMeK-e-hírlevél 2017/9. számából

Library Map of the World
2017. augusztus 21-én nyitotta meg az IFLA azt az új weboldalát, amely a világ könyvtáraival kapcsolatos legfontosabb adatokat gyűjti össze és teszi elérhetővé. Az oldalon jelenleg 78 ország adatai érhetők el, amelyeket a könyvtáros egyesületektől, a nemzeti könyvtáraktól, illetve más, könyvtári adatokkal rendelkező szervezetektől és intézményektől gyűjtöttek be. A jelenleg regisztrált 1 836 134 könyvtár típus szerinti megoszlása a következő: 129 nemzeti könyvtár, 57 747 egyetemi könyvtár, 265 471 közkönyvtár, 23 002 ún. közösségi könyvtár, 1 479 144 iskolai könyvtár és 10 641 egyéb típusú könyvtár. Az új honlap célja, az adatok összegyűjtésén és hozzáférhetővé tételén túl, az, hogy ráirányítsa a társadalom és a döntéshozók figyelmét a könyvtárakra, szerepükre, jelentőségükre a mindennapi életben. Ezt a célt szolgálják a honlapon megjelenő, ún. SDG (Sustainable Development Goals) történetek is, amelyek azt mutatják meg, hogyan járulnak hozzá a könyvtárak az ENSZ Agenda 2030 dokumentumában megfogalmazott globális célok eléréséhez. A projekt a Melinda & Bill Gates Foundation, a TASCHA (Technology and Social Change Group at the University of Washington) és az amerikai Public Library Association segítségével, a CAI (Community Attributes Inc.) fejlesztésében valósult meg.
További információk itthttps://librarymap.ifla.org/
Forrás: Librarian day by day – http://librariandbd.blogspot.r o/
 
Nyitott könyvek éjszakája a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban
A rendezvény 2017. augusztus 25-én este hét órakor kezdődött a városi könyvtárban, illetve az előtte lévő téren. Változatos programmal várták az érdeklődőket, a programban szerepelt szabadtéri sakk és szimultán Rendi Éva sakkmesterrel, bűvöskocka-kirakó verseny, a könyvtár lépcsőház-galériájában Szabó Károly Úton, útfélen Erdélyben című fotógyűjteményének képeiből készült kiállítás, de volt 3D szkennelés és nyomtatás, illetve 3D dokumentumfilm-vetítés a Látvány- és hangzóanyag részlegen, bábszínház a Kájoni János Megyei Könyvtár Fakalinka bábcsoportjának előadásában, Simó Annamária-koncert, a Tomcsa Sándor Színház pedig ismét előadta a Stop the Tempót. Tartalmas dolgokat ígért és nyújtott a könyvtár, a részletes program az esemény Facebook-oldalán érhető elhttps://www.facebook.com/event s/254562038370536/?fref=ts

Nyári oázis a Hargita Megyei Könyvtárban
A pihenőszabadságolások, nyaralások kiteljesedésével, 2017 augusztusában szüneteltek a rendezvények a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban, az intézményről eközben terjedelmes cikk jelent meg a Hargita Népe napilapban, „Nyári oázis – szónak, szívnek, közösségnek” címmel. Az írás itt olvasható: http://hargitanepe.eu/nyari-oa zis-szonak-szivnek-kozossegnek /
Forrás: Kelemen Katalin, Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda

Lesznek-e tankönyvek az iskolakezdésig?
Egyre kétségesebb, hogy őszig minden tantárgyból legyen hivatalosan elfogadott tankönyvük a romániai magyar iskolásoknak. Kovács Irén Erzsébet, a kisebbségek nyelvén folyó oktatásért felelős államtitkár a Transindex megkeresésére elmondta, az elemi osztályokban idegen nyelvből elkészültek a tankönyvek, első osztályban a valláson kívül minden tantárgyból egy, míg román és magyar nyelvből két-két tankönyv közül lehet választani, matematikából és környezetismeretből pedig három lefordított tankönyv van forgalomban. Második osztályban román nyelvből két változat készült, magyar anyanyelvi kommunikációból egy, matematikából és környezetismeretből két kiadvány fordítása készült el. A harmadik osztályosok tankönyveit illetően az első közbeszerzési kiírás meghiúsulása miatt a kiadóknak és fordítóknak nem sikerült elkészíteni a tankönyveket, az idegen nyelv tantárgyakat leszámítva. Időközben két-két tankönyv készült román és magyar nyelvből, ezek elfogadása az újabb közbeszerzési kiírástól függ. Negyedik osztályosoknak tananyagaként román nyelvből egy tankönyv van forgalomban, magyar nyelvből két tankönyvet is megírtak a kiadók. A hatodik, hetedik és nyolcadik osztályosoknak szánt anyagok a következő időszakban készülnek el. Kovács Irén Erzsébet azt is közölte, az óvások időszaka az ősz folyamán zárul, amit egy újabb közbeszerzési eljárás követ, majd, a fellebbezési határidő után, miniszteri rendelet útján jelennek meg a tankönyvek román változatai. Ezeket a kiadványokat fordítják le magyar nyelvre. „Ez egy eléggé bonyolult folyamat, így nem biztos, hogy tanévkezdésre elkészülnek a magyar nyelvű változatok”- tette hozzá az államtitkár.

 
Nem lesz ötödikes tankönyv
„Az ötödikeseket kivéve minden tankönyv az iskolákban van. Ötödik osztályban az első két hónapra van egy megoldásunk, minden diák útmutatót kap, és a kiadók óvásainak rendezését követően tanév közben vezetjük be a tankönyveket számukra. Szeptember 11-én minden ötödikes diák megkapja az útmutatókat, a tanárokat felkészítjük, hogy rendes órákat tarthassanak” – nyilatkozta Liviu Pop tanügyminiszter.
Pop elmondta, a technokrata kormánynak már tavaly novemberben le kellett volna zárnia az ötödikesek tankönyveivel kapcsolatos kérdéseket, azonban márciusig halasztották ennek határidejét, a tanügyminisztériumban pedig zavar volt, ezért márciusban nem hozták meg a megfelelő döntéseket. A tanügyminiszter elmondta, megkeresik a felelősöket, és menesztik őket a minisztériumból.

 Potozky László nyerte meg az Energheia Magyarország 2017 pályázatát
Potozky László nyerte el az Energheia Magyarország 2017 pályázatának első helyét. A fiatal prózaíró képviselheti tehát Magyarországot az Energheia Kulturális Egyesület vendégeként 2017. szeptember 16-án, az olaszországi Matera városában, az Energheia Európa Irodalmi Díj – 2017 záróeseményén. A Délelőtt című díjnyertes szöveg pedig olaszul is megjelenik ez alkalommal.
A pályázat második helyezettje Kamocsai Péter (Majdnem beszakadt), a harmadik helyezett Vas Máté (Átutazók) lett. A döntőbe jutott három pályamű szerzője egy hétre a Római Magyar Akadémia vendége lehet.
Potozky László (28) 2009 óta foglalkozik prózaírással, szövegeit több mint harmincöt folyóirat publikálta, eddig három prózakötete jelent meg. Műveit németre, spanyolra, románra, csehre, szlovákra és lengyelre fordították le. 2015-ben Móricz Zsigmond Irodalmi Ösztöndíjat kapott, 2016-ban pedig Éles című regényével elnyerte a Békés Pál-díjat. Égéstermék című regénye 2017 októberében várható a Magvető Kiadónál. Művei: Áradás (Erdélyi Híradó Kiadó, 2011), Nappá lett lámpafény (Magvető, 2013), Éles (Magvető, 2015).
A pályázat Matera Városának ENERGHEIA Kulturális Egyesülete (Olaszország), a József Attila Kör Irodalmi Egyesület – JAK, a Firenzei Tudományegyetem Idegen Nyelvek, Irodalmak és Interkulturális Tanulmányok Intézete és a Római Magyar Akadémia együttműködésében, a Basilicata Régió pártfogásával került meghirdetésre. A pályázaton 18 és 30 év közötti írók indulhattak egy még kiadatlan, magyar nyelvű elbeszéléssel. A pályázatra 77 pályamű érkezett. A pályázatokat egy háromfős szakmai zsűri bírálta el. A zsűri tagjai voltak Rácz Péter, műfordító, költő, a Magyar Fordítóház Alapítvány elnöke, Czinki Ferenc, író, a JAK elnökségi tagja, valamint Gaborják Ádám, szerkesztő, kritikus, a JAK elnöke.

Szerkesztők:
Bákai Magdolnabakai.magdolna@gmail.com
Borbé Levente (Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda, könyvtáros), borbelevi@yahoo.fr
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kelemen.katalin@yahoo.co.uk
Kovács Eszter (Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár, könyvtáros), kovacseszti@yahoo.com
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, könyvtáros), twsa@freemail.hu
Olvasószerkesztő: Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, igazgató), szonda_szabolcs@kmkt.ro

E lapszám felelős szerkesztői: Bákai Magdolna és Kovács Eszter.
Nincsenek megjegyzések: