2017. szeptember 1., péntek

Szeptemberi évfordulók 2017375 esztendeje, 1642. elsején született Bethlen Miklós erdélyi magyar államférfi és emlékíró.

165 éve, 1852. szeptember másodikán született Paul Charles Joseph Bourget francia író, esszéíró, drámaíró, költő és irodalomkritikus.

80 éve, 1937. szeptember másodikán hunyt el John Ronald Reuel Tolkien dél-afrikai származású író, nyelvész és költő. Népszerű alkotása: A gyűrűk ura.

60 éve, 1957.szeptember harmadikán hunyt el Heltai (Herzl) Jenő magyar író, esszéíró, költő, újságíró, producer és dramaturg.

10 éve, 2007. szeptember harmadikán hunyt el Szepes Mária magyar írónő, forgatókönyvíró, költő és színész.

135 éve, 1882. szeptember negyedikén született Leonhard Frank német író, elbeszélő, grafikus és műszerész.

75 éve, 1942. szeptember negyedikén hunyt el Móricz Zsigmond író, újságíró és szerkesztő, a magyar irodalom egyik kiemelkedő alakja. Főbb művei: Judith és Eszter, A hét krajcár, Tragédia, Az Isten háta mögött, Szegény emberek, Légy jó mindhalálig, Tündérkert, Úri muri, Barbárok, Rokonok, Egyszer jóllakni, A boldog ember, Árvácska stb.

90 éve, 1927. szeptember negyedikén született Sánta Ferenc székely származású magyar író, elbeszélő és esszéíró.

250 éve, 1767. szeptember ötödikén született August Wilhelm Schlegel német költő, műfordító és műkritikus.

105 éve, 1912. szeptember ötödikén született Kálnoky László magyar költő és műfordító.

75 éve, 1942. szeptember hatodikán hunyt el Szilágyi László magyar költő, író, újságíró és operett-szövegkönyvíró.

40 éve, 1977. szeptember hatodikán hunyt el Hajnal Anna magyar költőnő és műfordító.

130 éve, 1887. szeptember hetedikén született Edith Sitwell angol költőnő és kritikus.

115 éve, 1902 (augusztus 25.?). szeptember hetedikén született Camil Baltazar (Leopold Goldstein) zsidó származású román költő.

110 éve, 1907. szeptember hetedikén hunyt el René François Armand Sully Prudhomme francia költő és esszéíró.

55 éve, 1972. szeptember hetedikén hunyt el Josikava Eidzsi (Eiji Yoshikawa) japán író és költő.

520 esztendeje, 1497. szeptember nyolcadikán született Stanislaw Górski lengyel humanista, történetíró és katolikus pap.

245 éve, 1772. szeptember kilencedikén született Joakim Vujić szerb író,drámaíró, színész és utazó.

105 éve, 1912. szeptember kilencedikén született Odisszeasz Elitisz görög költő.

30 éve, 1987. szeptember kilencedikén hunyt el Garai (Ruprecht) Gábor magyar költő, író, műfordító és kritikus.

220 éve, 1797. szeptember tizedikén hunyt el Mary Wollstone-Craft ír származású angol írónő, filozófus, feminista.

190 éve, 1827. szeptember tizedikén hunyt el Ugo Foscolo olasz költő és író.

160 éve, 1857. szeptember tizedikén született Anton Bielek szlovák író.

135 éve, 1882. szeptember tizedikén hunyt el Gellért Oszkár (GoldmannOszkár) zsidó származású magyar költő, újságíró és szerkesztő.

90 éve, 1927. szeptember tizenegyedikén hunyt el Franz Storch erdélyi német ajkú sváb író és lapszerkesztő.

135 éve, 1882. szeptember tizenkettedikén született Ion Agârbiceanu erdélyi román költő, újságíró és író.

100 éve, 1917. szeptember tizenkettedikén született Han Szu-jin (Suyin) kínai írónő és orvos.

455 esztendeje, 1562. szeptember tizenharmadikán hunyt el Matteo Bandello olasz író és novellista.

425 esztendeje, 1592. szeptember tizenharmadikán hunyt el Michel de Montaigne (Michel Eyquem de Montaigne) francia esszéíró és filozófus.

220 éve, 1797. szeptember tizenharmadikán született Aranyosrákosi Székely Sándor székely-magyar író, költő, műfordító, történész és unitárius püspök.

165 éve, 1852. szeptember tizenharmadikán született Petelei István örmény származású erdélyi magyar író, elbeszélő és hírlapíró.

1610 esztendeje, 407. szeptember tizennegyedikén hunyt el Joannész Khrüszosztomosz (Aranyszájú Szent János) görög egyházi író, prédikátor, teológus, egyházatya és egyháztanító.

75 éve, 1942. szeptember tizennegyedikén született Czakó Gábor magyar író, publicista és képzőművész.

150 éve, 1867. szeptember tizenötödikén született Petr Bezruč cseh költő és író.

345 esztendeje, 1672. szeptember tizenhatodikán hunyt el Arne Bradstreet amerikai-angol költőnő.

280 éve, 1737. szeptember tizenhetedikén született Aranka György erdélyi magyar író, költő, filozófus, történész, esztéta és művelődésszervező.

190 éve, 1827. szeptember tizennyolcadikán született Pietari Päivärinta finn író, elbeszélő és államférfi.

90 éve, 1927. szeptember tizennyolcadikán hunyt el Tokutomi Roka japán író, novellista.

95 éve, 1922. szeptember tizenkilencedikén született Majtényi(Mann) Erik erdélyi magyar költő, író, szerkesztő és műfordító.

210 éve, 1807. szeptember huszadikán született Giovanni Ruffini olasz író és hazafi.

120 éve, 1897. szeptember huszadikán született Tamási Áron székely-magyar író, elbeszélő és színműíró. Főbb művei: Ördögváltozás Csíkban, Rendes feltámadás, Ábel trilógia, Énekes madár, Jégtörő Mátyás, Tündöklő Jeromos stb.

105 éve, 1912. szeptember huszadikán született Szabó Lajos erdélyi magyar drámaíró és színészpedagógus.

70 éve, 1947. szeptember huszadikán született Tarnói Gizella magyar újságírónő és rádiós szerkesztő.

10 éve, 2007. szeptember huszadikán hunyt el Polcz Alaine erdélyi származású magyar írónő és pszichológus.

295 éve, 1722. szeptember huszonegyedikén született John Home skót író és politikus.

185 éve, 1832. szeptember huszonegyedikén hunyt el Walter Scott skót író, költő, az angol romantika maghatározó alakja. Ismert művei: Ivanhoe, Rob Roy, A fekete törpe.

70 éve, 1947. szeptember huszonegyedikén született Stephen Edwin King amerikai író és novellaíró.

45 éve, 1972. szeptember huszonegyedikén hunyt el Henry de Montherlant francia író. Ismert műve: A lányok.

470 esztendeje, 1547. szeptember huszonkettedikén született Philipp Nicodemus Frischlin német humanista költő, drámaíró és filológus.

110 éve, 1907. szeptember huszonkettedikén született Orosz Irén erdélyi magyar írónő, publicista és szerkesztő.

55 éve, 1962. szeptember huszonkettedikén hunyt el Emmanuil G. Kazakevics a zsidó származású szovjet-orosz író és költő.

420 esztendeje, 1597. szeptember huszonharmadikán hunyt el Stanislaw Sarnicki lengyel krónikás, történész és költő.

280 éve, 1737. szeptember huszonharmadikán hunyt el Antoni de Bastero katalán író és filológus.

205 éve, 1812. szeptember huszonharmadikán hunyt el Rájnis József magyar költő és műfordító.

35 éve, 1982. szeptember huszonharmadikán hunyt el Dobozy Imre magyar író és újságíró.

300 esztendeje, 1717. szeptember huszonnegyedikén született Horace Walpole angol író, történész és politikus.

120 éve, 1897. szeptember huszonnegyedikén született Sinka István költő és író.

290 éve, 1727. szeptember huszonötödikén hunyt el Sarah Kemble Knight amerikai írónő.

120 éve, 1897. szeptember huszonötödikén született William Faulkner (Falkner) amerikai író, elbeszélő és költő.

70 éve, 1947. szeptember huszonötödikén született Kiss Irén magyar írónő, költő és színműíró.

490 esztendeje, 1527. szeptember huszonhatodikán hunyt el Šišmundo (Šiško) Menčetić Vlahović a hajdani Raguza Köztársági horvát költő.

390 esztendeje, 1627. szeptember huszonhetedikén született Jacques-Bénigne Bossuet francia író, szónok, teológus és katolikus püspök.

245 éve, 1772. szeptember huszonhetedikén született Kisfaludy Sándor magyar költő és császári katonatiszt.

200 éve, 1817. szeptember huszonhetedikén született Paul Féval francia író, elbeszélő és színműíró. Népszerű regénye: A púpos

200 éve, 1817. szeptember huszonnyolcadikán született Tompa Mihály felvidéki származású magyar költő és református lelkipásztor.

25 éve, 1992. szeptember huszonnyolcadikán hunyt el Árkus József magyar újságíró, humorista és televíziós műsorszerkesztő.

470 esztendeje, 1547. szeptember huszonkilencedikén született Miguel de Cervantes Saavedra spanyol író, drámaíró, költő és katona. Leghíresebb műve: Don Quijote.

180 éve, 1837. szeptember huszonkilencedikén született Michał Bałucki lengyel író és költő.

115 éve, 1902. szeptember huszonkilencedikén hunyt el Émile Zola francia író, újságíró és művészeti kritikus, a naturalizmus atyja. Jelentősebb művei: Párizs gyomra, A patkányfogó, Nana, Tisztes úriház, A hölgyek öröme, Germinál, A pénz.

810 esztendeje, 1207. szeptember harmincadikán született Dzsalál ad-Dín Rúmí (Ǧalāl ad-Dīn Muḥammad Rūmī) perzsa költő és misztikus filozófus.

160 éve, 1857. szeptember harmincadikán született Hermann Sudermann német író és drámaíró.

90 éve, 1927. szeptember harmincadikán született Bajor Andor erdélyi magyar író, költő, humorista és szerkesztő.


Érdemes Tudni

340 esztendeje, 1677. szeptember ötödikén hunyt el Damokos Kázmér Mihály székely-magyar püspök, csíksomlyói házfőnök, ferences szerzetes.

95 éve, 1922. szeptember hatodikán hunyt el Mihalik Kálmán székely-magyar származású orvos és zeneszerző.

45 éve, 1972. szeptember hatodikán hunyt él Gál Árpád székely-magyar zeneszerző.

20 éve, 1997. szeptember hatodikán hunyt el Erőss Imre János székely-magyar képzőművész, restaurátor.

75 éve, 1942. szeptember hetedikén született Sárkány-Kiss Endre erdélyi magyar biológus, biológiai szakíró, muzeológus és egyetemi oktató.

70 éve, 1947. szeptember nyolcadikán született Jodál Endre erdélyi magyar villamosmérnök, műszaki író, fordító és szótárszerkesztő.

40 éve, 1977. szeptember nyolcadikán hunyt el Kovács Dénes erdélyi magyar muzeológus, néprajzos, festő és grafikus.

65 éve, 1952. szeptember tizedikén született Kasza Imre székely-magyar muzeológus, grafikus, festő és művészeti szakíró.

10 éve, 2007. szeptember tizedikén hunyt el Gazda László székely-magyar geográfus, helytörténész, néprajzos és földrajztanár.

105 éve, 1912. szeptember tizenhatodikán született Benczédi Sándor székely-magyar keramikus, szobrász és unitárius kántortanító.

120 éve, 1817. szeptember tizenhetedikén hunyt el Pulszky Ferenc magyar történész, régész, műgyűjtő és politikus.

215 éve, 1802. szeptember tizenkilencedikén született Kossuth Lajos államférfi, a magyar szabadságharc szellemi vezére.

330 esztendeje, szeptember kilencedikén hunyt el Görög István székely-magyar ferences pap, iskolaépítő, Moldva apostoli helynöke.

30 éve, 1987. szeptember tizenegyedikén hunyt el Rácz Albert erdélyi magyar helytörténész és újságíró.

20 éve, 1997. szeptember tizenötödikén hunyt el Jagamas János erdélyi magyar népzenekutató és zenetudós.

290 éve, 1727. szeptember huszonegyedikén született Zöld Péter székely-magyar történetíró, katolikus pap és politikus.

200 éve, 1817. szeptember huszonegyedikén született Gál Sándor székely-magyar szabadságharcos, az 1848-as forradalom honvédtábornoka.

80 éve, 1937. szeptember huszonegyedikén hunyt el Munkácsi Bernát nyelvész és néprajztudós.

265 éve, 1752. szeptember huszonkettedikén hunyt el Apor Péter székely-magyar báró, történetíró, főispán és királybíró.

120 éve, 1897. szeptember huszonharmadikán született Kozán Imre székely magyar agrármérnök és mezőgazdasági szakíró.

360 esztendeje, 1657. szeptember huszonötödikén született Thököly Imre erdélyi fejedelem.

100 éve, 1917. szeptember huszonhetedikén született Mikecs László erdélyi magyar történész, néprajzkutató és nyelvész.

200 éve, 1817. szeptember huszonkilencedikén született Mikó Mihály erdélyi magyar jogász, Csíkszék országgyűlési képviselője és főispán.

145 éve, 1872. szeptember huszonkilencedikén hunyt el Déryné Széppataki Róza (Schenbach Rozália) magyar színésznő, opera-énekesnő, írónő.

135 éve, 1882. szeptember huszonkilencedikén született Ravasz László erdélyi magyar származású egyházi író.

140 éve, 1877. szeptember harmincadikán született
Kelemen Lajos székely-magyar levéltáros és történész.Nincsenek megjegyzések: