2017. november 21., kedd

Biblioterápiás képzés Csíkban
A csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár kétnapos biblioterápiás képzésnek adott otthont 2017. november 16-17. között. 

 
A továbbképző Biblioterápia és e-biblioterápia a könyvtárakban címmel került lebonyolításra. Előadói Bartos Éva, a könyvtári biblioterápia magyarországi megalapozója, a Magyar Biblioterápiás Társaság titkára, illetve Gulyás Enikő informatikus könyvtáros és informatika tanár, a Magyar Biblioterápiás Társaság tagja.
Céljuk az olvasási kultúra erősítése, amelynek egyik eszköze a biblioterápia alkalmazása a könyvtárosi, pedagógusi munkában. Az eljárásnak nemcsak művelődési vonzata van, hanem a nehézségekkel küzdő egyének félzárkóztatásában és problémamegoldásának segítésében is szerepet játszik. A terápia, vagyis könyvek általi segítségnyújtás szakszerű előkészületet igényel. Éppen ezért, aki foglalkozik vele, annak mélyebben kell ismernie a történetét, elméletét, gyakorlati módszereit, hogy az ezt követő előkészítés után már gördülékenyen tudja a foglalkozásokat lebonyolítani.

Bartos Éva a biblioterápia aktualitásáról beszélt, arról, hogy mennyire szüksége van a mai embernek az elmélyülésre, a belső zarándoklatra, miképpen ismerje meg önmagát. A biblioterápia pedig segít ebben. Elkalauzolja a résztvevőt abba a világba, ahol világossá válnak azok a tények, amelyek nélkül életünk nem tud kiegyensúlyozott lenni, másként szólva szükség van a valós kapcsolatok rendezésére. Mindehhez sokat segít az olvasmányélmény, amely az emberben növeli az értelmi és érzelmi gazdagságot. A lényeg az, hogy az olvasás örömforrás legyen. Tapasztalt tény, hogy aki nem olvas, vagy nem jól olvas, háttérbe szorul. Az igényes olvasást pedig a biblioterápia is elősegítheti. A kiválasztott és irányított olvasáson keresztül fejleszthetővé és megelőzhetővé válik a személyes problémák megoldása, rendezése. Ebben a fajta eljárásban alkalmasak a könyvtárak, viszont a klinikai esetek szakembert kívánnak. Ugyanakkor fontos a folyamatos kapcsolattartás az olvasóval.
Az első nap második fele egy foglalkozással zárult. Először a biblioterápiás tevékenység alapvető tényezőiről esett szó, majd annak gyakorlatba ültetéséről. A résztvevők feladatként, mint jövendő biblioterapeuták (foglalkozásvezetők), csoportokra osztva egy-egy művet próbáltak előkészíteni a biblioterápiás foglalkozásra.
Második nap a képzést Gulyás Enikő folytatta a lehetséges digitális módszerek bemutatásával. Bevezetőként beszélt a gyerekek kompetenciáinak fejlesztéséről. Ezért is tartja fontosnak a biblioterápia újítását. Az e-biblioterápia módszertanába beépíti a friss, XXI. századi technikai lehetőségeket, mint az iPAD-et, az interaktív táblát és a felhőtechnológiát. A foglalkozások résztvevői pedig az Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) segítségével dolgozzák fel az irodalmi műveket. Igen vonzó ez a fajta foglalkozás a diákok körében, de alkalmazása számos rugalmas felnőtt csoport körében is kedveltté válhat. Előnye: a diákok a hagyományos műveket a digitális lehetőségekkel más szemszögből is megismerhetik. Fejleszti a kommunikációkészséget és nem elhanyagolható a közösségfejlesztő szerepe sem.
Ezek mellett a képzés résztvevői betekintést nyerhettek a magyarországi biblioterapeuták munkájába. Megismerkedhettek a Magyar Biblioterápiás Társaság honlapjával, a fejlesztő biblioterápia alapkérdéseivel és lehetőségeivel.
A tanfolyam a résztvevőknek terapeuta alanyokként való beavatásával folytatódott. A sajátélmény-csoportot Bartos Éva biblioterapeuta vezette le. Így minden egyes résztvevő „saját bőrén érezhette”, mint csoportalany, a könyv általi segítségnyújtás sokoldalú rejtelmeit. A foglalkozást a közös értékelés zárta.

Az intenzív kurzus igen jó légkört teremtett a képzők körében. A előadók előadási módja ösztönzően hatott a hallgatókra, a gyakorlatok pedig hitelesítették mindazt, amik elméletben elhangzottak. Ha a tanfolyam résztvevőinek többségéből nem is lesz biblioterapeuta, de be fogják építeni a könyvtári és pedagógusi foglalkozásukba. 
 
A közeljövőt tekintve úgy néz ki, hogy a biblioterápia egyik ütőkártyája lehet a könyvtárak fennmaradásának.
A képzésen több, mint harmincan vettek részt, amelyből három volt iskolai könyvtáros: Borbé Levente (Csíkszereda), Hatos Melinda (Székelykeresztúr), valamint Bakó Edit magyar nyelv és irodalomszakos tanár (Csíkpálfalva).Az első csíki biblióterápiás képzésről itt:  http://hriskkonyvtaros.blogspot.ro/2010/06/biblioterapia-konyvtarosoknak.html

Fotó: Török Edit és Borbé Levente
Borbé Levente,
könyvtáros

Nincsenek megjegyzések: