2017. november 28., kedd

Csíkszék könyvtárosainak módszertani gyűlése 2017


 

2017. november 24-én délelőtt 10 órakor került sor a Márton Áron Főgimnázium Tudásközpontjában Csíkszék könyvtárosainak módszertani gyűlésére. A gyűlés házigazdája és szervezője Borbé Levente volt. A találkozón elsősorban az iskolai könyvtárakban is felhasználható újabb szakmai eljárásokat vitatták meg. 

A házigazda köszöntőbeszéde után a könyvtárosokat jelenleg érintő problémákról beszéltek, mint a könyvtárosi szerepkör átalakulása, lehetőségek közös programok megvalósítására, tapasztalatok megosztása a könyvtárosokat is érintő leépítésekkel kapcsolatosan, érdemfokozat és egyebek.
Az iskolai könyvtárosok jelenlegi helyzetét felvázoló közös beszélgetés után a Romániai Magyar Könyvtárosok XII. Vándorgyűléséről esett szó. Ezt követte a csíkban nemrégiben zajlott biblioterápiás képzés élményeinek taglalása. Mindkét eseménynél az elhangzottak alapján a könyvtárosok inkább az ötletekre és azok megvalósítására fókuszáltak. A lényeg, hogy miképpen tudják beépíteni saját tevékenységükbe az elhangzottakat.
Az első előadás a házigazdáé volt. A mesék, mondák és legendák szerepéről tartott kiselőadást. Előadásában nyomatékosította a sajátos székelyföldi kultúrkincsnek a megőrzését, amelyet a környéken fellelhető mesék, mondák és legendák sokszínűsége is fémjelez. Ennek a kincsnek a megőrzésén és továbbadásán érdemes munkálkodni. Az iskolai könyvtárosok pedig oroszlánszerepet vállalhatnak eme témájú rendezvényeikkel. Abban mindenki egyetértett, hogy az otthonteremtés alapja az értékeink életben tartása.
A második előadásban Egyed Daniela a könyvtárosi projektek gyakorlatba ültetéséről beszélt, amelyet az iskolájukban a tanárkollégáival az idén szervezett programokkal igazolt. A programok különbözősége mégis egy helyre vonta a figyelmet. Lehetett kiváló személyiségekre épülő, népmese nap, vagy éppen olvasásfejlesztő program, az egésznek az eszenciája a diákok teljes bevonása volt. A könyvtárossal és a tanárokkal együtt készítettek bemutatókat, szervezték meg az olvasásra épülő előadásokat, és az ezt követő sikerélményeknek ezáltal jobban tudtak örülni. A diákok bevonása a rendezvényekbe sikert hoz a könyvtár részére is.

Daniela ötletbörzés előadása az olvasás jegyében Dánél Hajnalka, Kovács Edit és Kristó Zita saját könyvtárosi tevékenységeinek képes beszámolójával egészült ki. Székely Edit és Nagy Aranka prezentációira nem került már sor, de dióhéjban mindegyik kolléga beszámolt a fontosabb könyvtárosi tevékenységéről. A beszélgetések során bebizonyosodott, hogy egymás munkájának megismerése elősegíti a jövőbeni könyvtárosi tevékenységeket.
Köszönet Gyarmati Dénes informatikusnak és Molnár Gyula könyvtárosnak a technikai részben nyújtott segítségükért.

A módszertani nap utolsó pontja a múlt tanévi és a jelenlegi tevékenységek kiértékelése volt. 
 
A Márton Áron Főgimnázium könyvtára a Magyar Olvasótársaság által ajándékozott fölös köteteit továbbadományozta más iskolai könyvtárak és magyar szakos tanárok részére. 
 
A csíki résztvevők névsora:
 • Borbé Levente - Csíkszereda, Márton Áron Főgimnázium
 • Bölöni Melinda - Csíkszereda, Nagy Imre Általános Iskola
 • Dánél Hajnalka - Csíkszereda, Petőfi Sándor Általános Iskola
 • Egyed Daniela - Csíkszereda, Nagy István Művészeti Líceum
 • Főcze Piroska - Gyimesfelsőlok, Szent Erzsébet Római Katolikus Gimnázium
 • Gábor Emilia - Csíkkarcfalva, Mártonffy György Általános Iskola
 • Karda Zsuzsa - Csíkdánfalva, Petőfi Sándor Iskolaközpont
 • Kolumbán Mária – Csíkszereda, Vencel József Szakközépiskola
 • Kovács Edit - Csíkszereda, Kájoni János Szakközépiskola
 • Kristó Zita – Csíkszereda, József Attila Általános Iskola
 • Lakatos Tamás – Kászon, Lukács Mihály Általános Iskola
 • Molnár Gyula - Csíkszereda, Kós Károly Szakközépiskola
 • Nagy Aranka - Csíkszentmárton, Tivai Nagy Imre Technológiai Líceum
 • Salamon-Magyari Éva - Csíkszereda, Székely Károly Szakközépiskola
 • Székely Edith – Csíkszentdomokos, Márton Áron Általános Iskola
 
Borbé LeventeNincsenek megjegyzések: