2017. december 4., hétfő

Félúton ég és Föld között

 


Szilveszter László Szilárd munkája, a Félúton Ég és Föld között kötete, amelynek alcíme: Identitásalakzatok a második világháború utáni erdélyi lírában, 2016-ban látott napvilágot.

A magyar irodalom trianoni döntés utáni helyzetében kerülő, az anyaországon kívül élő magyarok, és ezen belül is az erdélyiek, költői lélegzetvételének bemutatója ez a munka. A kor előzményeként számon kell tartani ezt a történelmi pillanatot. Igazából eme múlt következményeként megélt második világháború után élő magyar ajkú értelmiségiek identitáskereséséről szól. A szerző jórészt szubjektív szempontok szerint tíz költőt vonultat fel ebből a szakaszból.
 
A költők névsora: Kányádi Sándor, Lászlóffy Aladár, Szilágyi Domokos, Farkas Árpád, Király László, Balla Zsófia, Szőcs Géza, Kovács András Ferenc, Demény Péter és Lövétei Lázár László.

Szilveszter László Szilárd kötete rávilágít, arra, hogy akkor létezett regionális megosztottság a magyar irodalmon belül. A művek elemzése nagyjából három korszakot felölelő időszakból származnak. Nagyrészt a második világháború utáni 40-es évek közepétől a hatvanas évek közepéig, majd innen a 80-as évek végéig, valamint az 1989-es rendszerváltás utáni esztendőkre tagolódik. Minden egyes korszak politikai-ideológiai hatása, ha nem is megalkuvóan, de rányomta bélyegét az irodalomra is.

A részbevezetőkben összegzett ideológiák (politikai és társadalmi hátterek) ismertetése egy „könnyítés” az olvasó számára, amely a jobb megértést segíti.

Ez a munka egy érdekfeszítő tanulmány. Irodalmárok, tanárok és diákok egyaránt csemegézhetnek belőle.

A kötet elérhető elektronikusan az alábbi címen:

*


Szilveszter László Szilárd 1976. március 25.-én született Marosvásárhelyen. 1994-ben érettségizett a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban. Tanulmányait a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen folytatta, ahol 1999-ben lediplomázott, majd 2008-ban doktori címet szerzett.
Mint irodalomtörténész, kutatási területeként a XX. századi és a kortárs magyar lírát jelölte meg.

A szerző eddig megjelent munkái:
„Festett az arcom nékem is...” (Irónia a modern és posztmodern költészetben). Megjelent 2009-ben a marosvásárhelyi Mentor Kiadó gondozásában.
Az irónia nyelve a két világháború közötti magyar lírában. Kiadta 2012-ben a bukaresti Editura Didactică şi Pedagogică R.A.
Értékválság és értékváltás... Szemelvények az elmúlt száz év magyar költészetéből. 2013-ban jelen meg a kolozsvári UART-Press – Presa Universitară Clujeană kiadónál.
Félúton Ég és Föld között. Identitásalakzatok a második világháború utáni erdélyi magyar lírában. 2016-ban jelent meg a budapesti MMKI – L’Harmattan kiadónál

Borbé Levente

Nincsenek megjegyzések: