2017. december 15., péntek

Udvarhelyszéki iskolai könyvtárosok módszertani gyűlése

2017. december 8-án, Székelyudvarhelyen a Bányai János Műszaki Szakközépiskolában tartottuk a körzet könyvtárosainak módszertani napját. A nap témája Az olvasás iránti érdeklődés folyamatos fenntartása az iskolai könyvtárakban.
Házigazdánk, Marossy Enikő köszöntötte a jelenlevőket.
A bemutatók sorát Dunkler Réka könyvtáros indította, aki beszámolt azokról a foglalkozásokról, melyeket ő szervez a Bethlen Gábor Általános Iskola könyvtárában. Olyan ötleteket osztott meg velünk, amellyel sikeresen bevonja a könyvtári tevékenységekben az iskolásokat, illetve beszámolt a Tanárokat a könyvtárba! Programjáról is.
Meghívott vendégünk Borbé Levente, a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium könyvtárosa, elsőként beszámolt a Hargita megyei iskolai könyvtárak helyzetéről valamint az érdemfokozatról, aminek a lehetőségét mindenkinek ki kell használni, hiszen volt olyan időszak, hogy a kisegítő személyzet nem adhatott be ilyen kérelmet. Ezután beszélt a mesék, legendák és mondák fontosságáról, beleszőve a helytörténeti szempontból elengedhetetlen legendákat.
Barabás Zója, a Móra Ferenc Általános Iskola könyvtárosa egy olyan könyvtári eseményről számolt be, ami nemzetközinek mondható, ugyanis székelyudvarhelyi és budapesti gyerekek körében keresték a legnépszerűbb magyar népmesét. A felhívásra 1300 gyermek és pedagógus kapcsolódott be, 6 iskolából 130 mesecím és nagyon sok illusztráció érkezett. Terveik szerint a legjobban sikerült 12 rajzból naptárt készítenek.
A beszámolók után a jelenlevő könyvtárosok megvitatták problémáikat, beszéltek sikereikről és a szervezett tevékenységekről. Borbé Levente felolvasta Egyed Daniela kolléganőnk levelét Borboly Csaba elnök úrhoz, melyben tolmácsolta mindnyájunk kérését, hogy Hargita Megye Tanácsa, lehetőség szerint támogassa az iskolai könyvtárak új könyvekkel való ellátását.
A módszertani kör végén sor került a következő szakmai találkozás helyszínének és időpontjának megbeszélésére.
A résztvevők névsora:
 • Simó Ildikó, Mártonffi János Általános Iskola- Szentegyháza
 • Botorok Ildikó, Eötvös József Szakközépiskola- Székelyudvarhely
 • Barabás Judit, Benedek Elek Pedagógiai Líceum- Székelyudvarhely
 • Dénes Tünde, Tamási Áron Gimnázium- Székelyudvarhely
 • Deák Enikő, dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskola- Székelyudvarhely
 • Györfi Margit, Kós Károly Szakközépiskola- Székelyudvarhely
 • Kátay Erzsébet, Korondi Szakközépiskola- Székelyudvarhely
 • Kelemen Rebeka, Áprily Lajos Általános Iskola- Parajd
 • Barabás Zója, Móra Ferenc Általános Iskola- Székelyudvarhely
 • Borbé Levente, Márton Áron Főgimnázium- Csíkszereda
 • Marossy Enikő, Bányai János Szakközépiskola- Székelyudvarhely
 • Szász Enikő, Tompa László Általános Iskola- Székelyudvarhely
 • Hatos Melinda, Orbán Balázs Gimnázium- Székelykeresztúr
 • Kántor Ágnes, Petőfi Sándor Általános Iskola- Székelykeresztúr
 • Dunkler Réka, Bethlen Gábor Általános Iskola- Székelyudvarhely
Hatos MelindaNincsenek megjegyzések: