2018. január 2., kedd

Évfordulók 2018

Magyar vonatkozású irodalmi évfordulók 2018


100 éve hunyt el Abonyi (nagyabonyi Csiba) Árpád felvidéki születésű erdélyi és magyarországi magyar író, újságíró

75 éve született Adamis Anna magyar dalszövegíró, költő és előadóművész

130 éve született Ady Mariska magyar költő és elbeszélő

120 éve hunyt el Arany László magyar költő és népmesegyűjtő

110 éve született és 80 éve hunyt el Aszlányi (Ausländer) Károly magyar író, színműíró és újságíró.

135 éve született Babits Mihály magyar költő, író, irodalomtörténész és műfordító

40 éve hunyt el Bácski György horvátországi születésű magyar író, újságíró, műfordító és lapszerkesztő

90 éve született Bacsó Péter felvidéki születésű magyar filmrendező és forgatókönyvíró

160 éve hunyt el Bajza József magyar költő, színigazgató és kritikus

70 éve született Baka István magyar költő, író és műfordító

130 éve született Bardócz Árpád erdélyi magyar költő és műfordító

5 éve hunyt el Bächer Iván magyar író és újságíró

10 éve hunyt el Bálint Ágnes magyar író, műfordító, forgatókönyvíró, szerkesztő és dramaturg

75 éve hunyt el Bálint György magyar író, újságíró, műfordító és kritikus

145 éve született Bánffy Miklós erdélyi származású magyar író, grafikus, díszlet- és kosztümtervező, színpadi rendező és politikus

50 éve hunyt el Benjamin Ferenc magyar költő, író és lapszerkesztő

105 éve született Bözödi (Jakab) György magyar író, költő, műfordító, szociográfus és történész

75 éve született Brasnyó István vajdasági magyar író és költő

155 éve született Bródy Sándor író, drámaíró és publicista

150 éve született Cholnoky Viktor magyar író, újságíró és műfordító

25 éve hunyt el (Portik) Cseres Tibor székely-magyar származású író, elbeszélő és színműíró

80 éve született Csire Gabriella erdélyi magyar író és gyermekíró

245 éve született Csokonai Vitéz Mihály magyar költő, színműíró és író

80 éve hunyt el Dsida Jenő (Binder Jenő Emil) erdélyi magyar költő

200 éve hunyt el Dugonics András magyar piarista szerzetes, regény - és színműíró és egyetemi tanár

205 éve született Eötvös József magyar író és politikus

150 éve hunyt el Erdélyi János felvidéki születésű magyar költő, író, újságíró, irodalomkritikus és jogász

40 éve hunyt el Erdélyi (Árgyelán) József partiumi születésű, román származású magyar költő és író

190 éve hunyt el Fazekas Mihály magyar író, költő és botanikus

40 éve hunyt el Féja Géza felvidéki születésű magyar író, újságíró, szerkesztő, irodalomkritikus, könyvtáros

120 éve született Fodor József erdélyi származású magyar költő, író, újságíró és műfordító

130 éve született Füst Milán magyar író, költő, drámaíró és esztéta

165 éve hunyt el Garay János magyar költő, író és újságíró

65 éve hunyt el Gábor Andor magyar regényíró, költő, humorista, publicista és dalszövegíró

60 éve hunyt el Gálffy Zsigmond erdélyi magyar klasszika-filológus és múfordító

155 éve született Gárdonyi Géza magyar író, költő, drámaíró és újságíró

85 éve született Gergely Ágnes (Guttmann) magyar költő, prózaíró, esszéista, műfordító és szerkesztő

125 éve született Gyergyai Albert magyar irodalomtörténész, egyetemi tanár, író és műfordító

10 éve hunyt el Gyurkovits Tibor magyar költő, író és pszichológus

50 éve hunyt el Hamvas Béla felvidéki születésű magyar író, filozófus, esztéta és könyvtáros

155 éve született Herczeg Ferenc magyar író, színműíró és újságíró

25 éve hunyt el Horváth Imre erdélyi magyar költő és szerkesztő

100 éve született Hubay Miklós partiumi származású magyar drámaíró, műfordító

40 éve hunyt el Ignotus (Veigelsberg) Pál zsidó származású magyar publicista, író és szerkesztő

35 éve hunyt el Illyés Gyula költő, író, drámaíró, műfordító és lapszerkesztő

85 éve született Iszlai Zoltán költő, író, műkritikus és könyvtáros

10 éve hunyt el Jakó Zsigmond Pál erdélyi magyar levéltáros és művelődéstörténész

15 éve hunyt el Janikovszky Éva magyar író, költő, szerkesztő, a gyermek- és ifjúsági könyvek alkotója

105 éve született Jékely Zoltán erdélyi magyar író, költő és műfordító

90 éve született Juhász Ferenc magyar költő és szerkesztő

135 éve született Juhász Gyula magyar költő

155 éve született Justh Zsigmond magyar író

100 éve hunyt el Kaffka Margit magyar író, költő, a magyar irodalom egyik legjelentősebb női írója

130 éve született Karácsony Benő erdélyi zsidó származású magyar író és ügyvéd

80 éve hunyt el Karinthy Frigyes magyar író, költő és műfordító

250 éve született Kármán József felvidéken élő magyar író és ügyvéd

15 éve hunyt el Károlyi Amy magyar költő és műfordító

95 éve született Claire Kenneth (Kölcsey Kende Klára) magyar írónő

10 éve hunyt el Kercsó Attila erdélyi székely-magyar költő, orvos és szakíró

130 éve született Kertész Mihály Miksa ifjúsági író és jogász

75 éve született Király László erdélyi székely-magyar író, költő és műfordító

175 éve született Kiss József szidó származású magyar költő és lapszerkesztő

60 éve hunyt el Kittenberger Kálmán Afrika-kutató, zoológus, vadász és természettudományi író

35 éve hunyt el Arthur Koestler (Kösztler Artur) zsidó származású magyar-német író, újságíró és társadalomfilozófus

135 éve született Kós Károly erdélyi építész, író, grafikus, könyvtervező, szerkesztő, könyvkiadó, tanár és politikus

180 éve hunyt el Kölcsey Ferenc magyar költő, politikus és nyelvújító

140 éve született Krúdy Gyula magyar író, hírlapíró, a modern magyar prózaírás kiváló mestere

35 éve hunyt el Kurkó Gyárfás székely magyar író, publicista és politikus

100 éve született Lengyel Balázs magyar író, esszéíró és műkritikus

120 éve született Lőrinczi László székely magyar egyházi író, lelkész és mezőgazdasági szakíró

195 született Madách Imre magyar drámaíró, költő, író, ügyvéd és politikus

75 éve született Mandics György bánáti születésű magyar költő, író, újságíró és esszéíró

70 éve hunyt el Markovits Rodion (Jakab) magyar író és újságíró

5 éve hunyt el Marsall László magyar költő és színműiró

100 éve született Mándy Iván író, forgatókönyvíró és újságíró

40 éve hunyt el Mécs László magyar premontrei szerzetes, költő és lapszerkesztő

100 éve született Mészöly Dezső magyar író, költő, műfordító és dramaturg

140 éve született Molnár Ferenc német-zsidó származású magyar író és újságíró

80 éve hunyt el Nagy Endre kárpátaljai születésű magyar író, újságíró, humorista és konferanszié

95 éve született Nagy Erzsébet román származású erdélyi magyar-román költő és műfordító

135 éve született Nagy Lajos író magyar novellista és publicista

40 éve hunyt el Nagy László magyar költő, műfordító és illusztrátor

65 éve hunyt el Nyirő József erdélyi székely-magyar író, katolikus pap, újságíró és politikus

450 esztendeje hunyt el Oláh Miklós (Nicolaus Olahus) román származású magyar humanista, történetíró

300 éve született Orczy Lőrinc költő, főispán és tábornok

30 éve hunyt el Orth Győző erdélyi magyar költő, szerkesztő és egyházi író

70 éve született Osztokján Béla magyar ajkú roma költő és író

70 éve született Ördögh Szilveszter magyar író, műfordító és szerkesztő

110 éve született Pálffy Endre erdélyi magyar irodalomtörténész

35 éve hunyt el Palotai Boris magyar író, költő és lapszerkesztő

85 éve született Páskándi Géza erdélyi magyar író, drámaíró, költő és esszéíró

195 éve született Petőfi Sándor magyar költő, forradalmár és nemzeti hős

135 éve született P. Jánossy Béla székely-magyar író, drámaíró, költő, kritikus és szerkesztő

20 éve hunyt el Rab Zsuzsa magyar író, költő, műfordító és újságíró.

95 éve hunyt el Rákosi Viktor magyar ró, újságíró, humorista, országgyűlési képviselő és sportvezető

75 éve hunyt el Rejtő (Reich) Jenő (P. Howard) zsidó származású magyar író, kabaré- és színpadi szerző, forgatókönyvíró

40 éve hunyt el Réz Ádám magyar műfordító, író, kritikus, szerkesztő és publicista

40 éve hunyt el Rónay György magyar költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus és irodalomtörténész

10 éve hunyt el Sánta Ferenc erdélyi születésű magyar író

70 éve született Schäffer Erzsébet magyar újságíró, író és publicista

55 éve hunyt el Sík Sándor magyar piarista tanár, költő, műfordító, irodalomtörténész, egyházi író és cserkészvezető

120 éve született Sinkó Ervin (Spitzer Franjo) zsidó származású vajdasági magyar költő és író

100 éve hunyt el Szabó Ervin felvidéki születésű magyar társadalomtudós, könyvtáros és újságíró

125 éve született Szántó György felvidéki születésű erdélyi magyar író, lapszerkesztő, festő, színházi díszlet- és jelmeztervező

15 éve hunyt el Szász Imre magyar író és műfordító

120 éve született Széchenyi Zsigmond magyar vadász, író, utazó

70 éve hunyt el Szederkényi Anna magyar író, hírlapíró, drámaíró és lapszerkesztő

60 éve hunyt el Székely János (írói álnév: John Pen) magyar amerikai író és forgatókönyvíró

40 éve hunyt el Szemlér Ferenc székely-magyar költő, író, műfordító és kritikus

190 éve született és 145 éve hunyt el Szendrey Júlia magyar költő és író

125 éve született Szenteleky (Sztankovics) Kornél szerb származású vajdasági magyar író, költő, műfordító és szerkesztő

65 éve hunyt el Szép Ernő magyar költő, regényíró, újságíró, színpadi szerző és elbeszélő

110 éve született Szepes Mária magyar színész, forgatókönyvíró, író és költő

140 éve hunyt el Szigligeti Ede (Szathmáry József) magyar drámaíró és színpadi rendező

80 éve született Szilágyi Domokos erdélyi magyar költő, író, irodalomtörténész és műfordító

80 éve született Szilágyi István erdélyi regényíró és novellista

65 éve született Szőcs Géza erdélyi magyar költő és politikus

20 éve hunyt el Szúnyogh Sándor szlovéniai magyar újságíró, költő és televíziós szerkesztő

10 éve hunyt el Takáts Gyula magyar költő, író, műfordító és kritikus

80 éve született Tandori Dezső magyar költő, író, műfordító és esszéista

100 éve született Tardos Tibor franciaországi magyar író

15 éve hunyt el Timár György magyar író, költő, kritikus, újságíró, műfordító és humorista.

135 éve született Tompa László erdélyi székely-magyar költő és műfordító

150 éve hunyt el Tompa Mihály magyar költő és református lelkész

90 éve Tóth Árpád partiumi születésű magyar költő, író és műfordító

200 éve hunyt el Újfalvy Krisztina erdélyi költő, az első női jegyző

90 éve született Varga Katalin magyar költő, ifjúsági író és forgatókönyvíró

100 éve hunyt el Vay Sarolta (Sándor) magyar író és újságíró

130 éve született Vásárhelyi János erdélyi magyar egyházi író és református püspök

20 éve hunyt el Veress Gerzson székely-magyar költő, szerkesztő és publicista

50 éve született Vida Gábor székely származású erdélyi magyar író és szerkesztő

20 éve hunyt el Vita Zsigmond erdélyi magyar irodalom-és művelődéstörténész, bibliográfus

110 éve született és 20 éve hunyt el Wass Albert erdélyi-amerikai magyar író és költő

105 éve született Weöres Sándor magyar költő, író, műfordító és irodalomtudós

180 éve született Zilahy Károly erdélyi magyar hírlapíró, kritikus és költőÖsszeállította:
Borbé Levente


Nincsenek megjegyzések: