2018. február 21., szerda

Felolvasómaraton iskolánkban


A Kájoni János Megyei Könyvtár szervezésében elindított felolvasómaraton tizedik alkalommal volt megrendezve, amelyhez rendhagyó módon a Márton Áron Főgimnázium is csatlakozott. 

 
A rendezvény idei időpontja: 2018. február 20. Az iskola könyvtárában a felolvasók száma meghaladta a 130-at, de iskolaszinten ennek a száma 300-ra tehető. 

 
A felolvasómaraton kiválasztott szerzője ezúttal a 195 éve született Petőfi Sándor volt. Ez egyben Petőfi egyik jeles művének Az Apostol keletkezésének és az 1848-as forradalom és szabadságharc kitörésének 170-ik évfordulója is
 
A rendezvényhez plakátot készítettem, amelyet az épületben több helyre is kifüggesztettem.

A felolvasómaratonhoz tartozó hangulatemelő kiállítás az idén sem maradt el. Az olvasómaraton résztvevői láthatták Petőfi Sándor műveit különböző kiadásokban, az életrajzáról és a műveiről szóló köteteket, fényképeket, idézeteket. A kiállítást a XIX. század végén és XX. század elején megjelent Petőfi Sándor és felesége, Szendrey Júlia művei ékesítették.


Bevezetőként Petőfi életéről és koráról tartottam kiselőadást a jelenlévőknek. Külön kiemeltem költői munkásságát és szerepvállalását az 1848-as szabadságharcban. Itt megemlítettem a székelyekkel való kapcsolatát is. Ezt követően néhány érdekességgel toldottam meg mondanivalómat. Beszéltem Petőfi halálának körülményeiről, Szendrey Júlia helyzetéről, a szájról-szájra terjedő mítoszokról, amelyek körüllengték szellemiségét, és arról a korról, amelyben élt. 

A diákok zöme Petőfi költeményeket olvasott fel. Néhányan választottak részleteket a költő kevésbé ismert kisprózájából és útinaplójából. Érdekességként kell megemlítenem, hogy a szabad választás egyfajta elkülönülést is jelentett a felolvasók neme között. A lányok inkább a szerelmes és tájleíró-, a fiúk a harciasabb és humorosabb költeményeket választották.

A diákok által legtöbbször olvasott versek a következők voltak: Nemzeti dal, Egy gondolat bánt engemet, Föltámadott a tenger, A székelyekhez, A székelyek, A nép nevében, Egy estém otthon, Falu végén kurta kocsma, Szeptember végén, Minek nevezzelek, Reszket a bokor, A puszta, télen, valamint részletek hangzottak el A helység kalapácsából, Az apostolból és a János vitézből.

A felolvasómaratonra bejelentkezett osztályok a következők voltak: IX.A, IX. B, IX.C és IX.E. A felsoroltakon kívül, diákok és tanárok közül voltak, akik egyénenként jelentkeztek be. Magyar nyelv és irodalomórák alatt is folyt a felolvasómaraton, amelyben Csonta Noémi magyar szakos kollégám vállalt nagyobb szerepet.

A felolvasómaraton résztvevőit a megyei könyvtár által tervezett könyvjelzőkkel leptük meg.A gimnáziumban tartott felolvasómaraton társszervezői voltak: Borsodi László, Csonta Noémi és Csata Emese magyar tanárok.


A helyi rendezvény házigazdája és szervezője jómagam voltam. 

 
Borbé Levente,
könyvtáros

Nincsenek megjegyzések: