2018. április 1., vasárnap

Áprilisi évfordulók 2018


150 éve, 1868. április elsején született Edmond Rostand francia drámaíró és költő.

40 éve, 1978. április elsején hunyt el Ignotus (Veigelsberg) Pál magyar író, újságíró és szerkesztő.

135 éve, 1883. április másodikán hunyt el Grigol Orbeliani a grúz romantika nagy költője.

85 éve, 1933. április másodikán született Konrád György magyar író, újságíró, esszéíró és szociológus.

425 esztendeje, 1593. április harmadikán született George Herbert angol metafizikus költő.

220 éve, 1798. április harmadikán született John Banim ír író, drámaíró, költő és esszéíró.

170 éve, 1848. április harmadikán született Georghes Ohnet francia író és novellista.

120 éve, 1898. április harmadikán született Michel de Ghelderode belga vallon író, drámaíró és költő.

1050 esztendeje, 968. április negyedikén hunyt el Abú Firász (Abū Firās al-Ḥāriṯ ibn Saʿīd al-Ḥamdānī) iraki arab költő.

595 esztendeje, 1423. április negyedikén hunyt el Hugo von Montfort német költő.

225 éve, 1793. április negyedikén született Jean-François Casimir Delavigne francia költő, drámaíró és könyvtáros.

200 éve, 1818. április negyedikén született Thomas Mayer Reid angol író.

160 éve, 1858. április negyedikén született Albert Samain francia szimbolista költő és író.

135 éve, 1883. április negyedikén született Juhász Gyula, a XX. századi magyar költészet egyik kiemelkedő alakja.

130 éve, 1883. április ötödikén született Donáth László székely-magyar író, novellista.

125 éve, 1893. április ötödikén született Szabó Pál magyar regényíró, elbeszélő és újságíró.

90 éve, 1928. április ötödikén született Demény Ottó magyar költő, író és meseíró.

85 éve, 1933. április hatodikán született Tóth Mária romániai magyar író, újságíró.

70 éve, 1948. április hatodikán született Németi Rudolf erdélyi magyar költő, műfordító és szerkesztő.

70 éve, 1948. április hatodikán született Grendel Lajos felvidéki magyar író, kritikus és egyetemi tanár.

60 éve, 1958. április hatodikán hunyt el Vítězslav Nezval cseh költő és író.

300 esztendeje, 1718. április hetedikén született Józef Minasowicz lengyel író.

135 éve, 1883. április hetedikén hunyt el Louis Veuillot francia katolikus író és publicista.

125 éve, 1893. április hetedikén született Lakner Artúr magyar író, forgatókönyvíró, filmdramaturg, rendező és szinházigazgató.

220 éve, 1798. április nyolcadikán született Dionisziosz Szolomosz olasz nyelven is író görög költő.

135 éve, 1883. április nyolcadikán született Supka Géza magyar író, újságíró, régész és művészettörténész.

40 éve, 1978. április nyolcadikán hunyt el Rónay György magyar költő, író,műfordító, esszéíró, műkritikus, irodalomtörténész és politikus.

465 esztendeje, 1553. április kilencedikén hunyt el François Rabelais, a nagy francia humanista író. Világhírű műve: Gargantua és Pantagruel.

130 éve, 1888. április kilencedikén született Anatolij Kornel'evicVinogradov orosz regényíró és novellista.

100 éve, 1918. április kilencedikén született Abádi Ervin (Aharón Abádi) izraeli magyar és héber nyelvű író, szerkesztő és grafikus.

240 éve, 1778. április tizedikén született William Hazlitt angol író, drámaíró, kritikus, festő és filozófus.

160 éve, 1858. április tizenegyedikén született Barbu Ştefănescu Delavrancea román író, szónok.


25 éve, 1993. április tizenegyedikén hunyt el Horváth Imre erdélyi magyar költő.

255 éve, 1763. április tizenkettedikén hunyt el Hermányi Dienes József székely-magyar író és református lelkész.

195 éve, 1823. április tizenkettedikén született Alekszandr Nyikolajevics Osztrovszkij orosz drámaíró és költő.

110 éve, 1908. április tizenkettedikén született Flórián Tibor amerikai magyar költő.

250 éve, 1768. április tizennegyedikén hunyt el Sarah Fielding angol írónő.

175 éve, 1843. április tizenötödikén született Henry James amerikai származású angol író és kritikus.

130 éve, 1888. április tizenötödikén hunyt el Matthew Arnold angol költő és kritikus.

75 éve, 1943. április tizenötödikén született Barabási László erdélyi magyar író és történész.

35 éve, 1983. április tizenötödikén hunyt el Illyés Gyula magyar költő, író, drámaíró, műfordító és lapszerkesztő. Ismert művei: Petőfi, Puszták népe, Hunok Párisban, Kháron ladikján.

25 éve, 1993. április tizenötödikén hunyt el Leslie Charteris (Leslie Charles Bowyer-Yin) kínai származású angol író és forgatókönyvíró.

85 éve, 1933. április tizenhatodikán hunyt el Kozma Andor költő és műfordító.

60 éve, 1968. április tizenhatodikán hunyt el Edna Ferber amerikai írónő, drámaíró és novellista.

180 éve, 1838. április tizenhetedikén született Hémcsandra Bandjópádhjája indiai költő.

35 éve, 1983. április tizennyolcadikán hunyt el Jerzy Andrzejewski lengyel író és politikus.

410 esztendeje, 1608. április tizenkilencedikén hunyt el Thomas Sackwille angol költő és drámaíró.

260 éve, 1758. április tizenkilencedikén hunyt el Louis de Boissy francia költő, író és drámaíró.

225 éve, 1793. április tizenkilencedikén született Magyarósi Szőke József székely származású magyar költő, műfordító és színjátékíró.

140 éve, 1878. április huszadikán született Charles Maurras francia író, költő, kritikus és politikus.

40 éve, 1978. április huszadikán hunyt el Botond István ausztráliai magyar író, költő és orvos.


80 éve, 1938. április huszonegyedikén született Csire Gabriella romániai magyar írónő, újságíró, szerkesztő.

120 éve, 1898. április huszonkettedikén született Fodor József erdélyi származású magyar költő, író, újságíró és műfordító.

30 éve, 1988. április huszonkettedikén hunyt el Galsai Pongrác magyar író, publicista, szerkesztő, költő és műkritikus.

450 esztendeje, 1568. április huszonharmadikán hunyt el Bernardo Segni olasz humanista történetíró, történész.

320 esztendeje, 1698. április huszonharmadikán született Friedrich von Hagedorn német költő.

145 éve, 1873. április huszonharmadikán hunyt el Wolfang Menzel német író, költő és publicista.

100 éve, 1918. április huszonharmadikán született Maurice Druon francia író, költő és kultúrpolitikus.

155 éve, 1863. április huszonnegyedikén hunyt el Mieczysław Romanowski, a lengyel romantikus költészet kiemelkedő alakja.

135 éve, 1883. április huszonnegyedikén született Jules Sandeau francia író és könyvtáros.

105 éve, 1913. április huszonnegyedikén született Jékely Zoltán erdélyi magyar író, költő és műfordító.

390 esztendeje, 1628. április huszonötödikén született William Temple angol író, esszéíró.

150 éve, 1868. április huszonhatodikán született Robert Herrick amerikai író és novellista.

55 éve, 1963. április huszonhatodikán hunyt el Vasile Voiculescu román költő, író, drámaíró és orvos.

40 éve, 1978. április huszonhatodikán hunyt el Debreczeni József vajdasági magyar költő és műfordító.

165 éve, 1853. április huszonhetedikén született Jules Lemaître francia író és kritikus.

125 éve, 1893. április huszonhetedikén született Endre Károly erdélyi magyar költő és újságíró.

165 éve, 1853. április huszonnyolcadikán hunyt el Johann Ludwig Tieck német költő, író, kiadó és műfordító.

120 éve, 1898. április huszonnyolcadikán hunyt el Abonyi Lajos magyar író és elbeszélő.

360 esztendeje, 1658. április huszonkilencedikén hunyt el John Cleveland angol költő és politikus.

85 éve, 1933. április huszonkilencedikén hunyt el Konstantínos Pétrou Kaváfis (Konsztantinosz Kavafisz) görög költő.

1045 esztendeje, 973. április harmincadikán hunyt el Ibn Háni al-Andalíszi (al-Andaluszi) arab költő.

590 esztendeje, 1428. április harmincadikán hunyt el Dirc van der Loo Potter holland költő.

135 éve, 1883. április harmincadikán született Jaroslav Hašek cseh szatirikus író és humorista. Legismertebb műve: Švejk, a derék katona.

? - 400 esztendeje, 1618. áprilisában született Agustin Moreto y Cabaña spanyol író.


Érdemes Tudni

150 éve, 1868. április elsején született Lengyel Pál vajdasági születésű magyar nyomdász, újságíró, az eszperantó nyelvű újságkiadás úttörője.

135 éve, 1883. április elsején született Valentiny Antal magyar nyelvész, bibliográfus, könyvtáros és könyvtári szakíró.

545 esztendeje, 1473. április másodikán született Korvin (Corvin) János, Mátyás király fia.

80 éve, 1938. április másodikán született Páll Lajos székely-magyar költő és képzőművész.

90 éve, 1928. április negyedikén született Balázs Sándor erdélyi magyar filozófus és politikus.

70 éve, 1948. április hatodikán hunyt el Lósy-Schimdt Ede székelyföldi születésű erdélyi magyar műépítész, technikatörténész és tudományszervező.

225 éve, 1793. április kilencedikén született Szontágh Gusztáv Adolf magyar filozófus, esztéta és kritikus.

100 éve, 1918. április tizenegyedikén hunyt el Borsos Iván székely származású magyar református lelkész, könyvtáros, történetíró, szakíró.

105 éve, 1913. április tizenkettedikén született Jodál Gábor székelyföldi születésű erdélyi magyar zeneszerző és zenepedagógus.

150 éve, 1868. április tizenharmadikán született Gábor Ignác magyar irodalomtörténész, műfordító és szerkesztő.

115 éve, 1903. április tizenharmadikán született Spanyár Pál felvidéki születésű erdélyi magyar élelmiszerkémikus.

45 éve, 1973. április tizennegyedikén hunyt el Kerényi Károly magyar klasszika-filológus és vallástörténész.

160. éve, 1858. április tizenhatodikán született Zala György magyar szobrászművész.

65 éve, 1953. április tizenhetedikén született Szőke András székely-magyar helytörténész és néprajzkutató.

190 éve, 1828. április tizenkilencedikén született Zsolnay Vilmos magyar keramikusművész és nagyiparos.

280 éve, 1738. április huszadikán született Jelky András magyar utazó, felfedező, kalandor.

115 éve, 1903. április huszonharmadikán született Földi István székely-magyar származású pedagógus, író és tankönyvíró.

370 esztendeje, 1648. április huszonnegyedikén hunyt el Frölich Dávid felvidéki születésű magyar-német földrajztudós, kalendáriumkészítő, csillagász és matematikus.

150 éve, 1868. április huszonötödikén hunyt el Ferenczi János székely-magyar néprajzi író és református lelkész.

205 éve, 1813. április huszonkilencedikén született Simon Péter Jukundián székely-magyar zenész, zenepedagógus és zenei író.

380 esztendeje, 1638. tavaszán született gróf Apor István székely-magyar főkirálybíró, erdélyi kincstartó, nagybirtokos főúr.Nincsenek megjegyzések: