2018. május 2., szerda

ReMeK-e-hírlevél 2018/5. számából

Szabad a vers!
2018 a Családok éve. Ennek keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága, Szabad a vers! címmel, országos verspályázatot hirdet nagy költők családhoz köthető, családról, családtagokról, kötődésekről szóló verseinek újragondolására, átfogalmazására.
A nyereményjáték időtartama: 2018. április 11. – május 11., 24:00 óra. Eredményhirdetés 2018. május 26-án Budapesten. A közönségszavazás időtartama: 2018. május 15–20.
A nyereményjátékban részt vehet minden magyarországi és határon túli általános iskola felső tagozatán vagy középiskolában tanulói jogviszonnyal igazoltan rendelkező diák. Egy pályázó egy verssel pályázhat. Egy osztályból legfeljebb 3 alkotó indulhat saját átirattal, így viszont az adott osztály több előadásban is részt vehet.
Részletes kiírás itt: https://csaladokeve.hu/szabadavers/jatekszabalyzat

Ismered A székelység történetét? - Felhívás vetélkedőre
A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium Alapítvány, a Székely Mikó Kollégium, a Tanulók Háza és a MERT Egyesület 2018 tavaszán immár negyedik alkalommal szervezi meg A székelység története – Kádár Gyula emlékverseny című vetélkedőt a sepsiszentgyörgyi önkormányzat támogatásával.
Célja, hogy a diákok olvassák A székelység története című tankönyvet, illetve megismerjék és megszeressék szülőföldjük múltját. A megmérettetésre a VI–VII. osztályosok köréből várják háromfős csapatok jelentkezését.
Az első fordulóban egy-egy pályamunkát kell készíteniük, amelyben szabadon választott formában (dokumentumfilm és PP-prezentáció: max. 30 Mb és 10 perc időtartam, vagy legtöbb 10 oldal terjedelmű írás) ismertetik szülőföldjük vagy településük egy meghatározó épített örökségét. Feldolgozható témák: 1. Kerített templomok, vártemplomok, templomvárak. 2. Kúriák, kastélyok és az ezekhez kapcsolódó legendák.
Benevezni a szekelysegvetelkedo@gmail.com címen igényelhető jelentkezési lap kitöltésével lehet május 14-ig. Ugyanitt a vetélkedővel kapcsolatban felmerülő esetleges kérdések is feltehetők. Az elkészült pályamunkákat szintén a fenti email-címre kell eljuttatni június 14-ig. Az eredmények 2018. szeptember 1-ig érkeznek meg a felkészítő tanár drótposta-címére. A második fordulóra 2018. október 26–27-én kerül sor, és az első 10, legtöbb pontszámot szerzett csapat kap rá meghívást.
A VI. és VII. osztályosok számára 2015-ben újra kiadott és minden magyar tannyelvű iskola könyvtárában megtalálható, A székelység története című tankönyv I., II., III. és IV. fejezete (39–71. oldal) mindenképpen használandó, de a pályamunkák elkészítésénél kérik a szabadon használt forrásanyagok megnevezését is.
Forrás: https://www.hirmondo.ro/kultura/felhivas-vetelkedore/

Gyimes a Lakiteleki Népfőiskola értéktárában – könyvbemutató

A Lakiteleki Népfőiskola által 2012 tavaszán indított, a Kárpát-medence valamennyi, magyarok által lakott területére kiterjedő helytörténeti-szociológiai felmérés tizenvalahányadik kötete 2017 októberében látott napvilágot Gyimes Kollégium címmel (Lakitelek, Antológia Kiadó), dr. Antal György, Antal Tibor és Halász Péter szakmai irányításával és szerkesztésében, Berszán Lajos kanonok, az Árpád-házi Szent Erzsébet Líceum alapítójának előszavával. Az idei Könyvtári Napok rendezvényeinek sorában a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében tartott találkozón 2018. április 26-án mutatták be a kötetet. A szerkesztők, Halász Péter néprajzkutató és Antal Tibor gyimesi zenetanár ismertették, valamint a tanulmányok jelenlévő szerzői: Berszán Lajos kanonok, Imets László, Salamon József és Tankó Gyula. Gyimes csodálatos népdalkincseiből Vrencsán Anita, Kánya Tamás és Vrencsán Dávid, Csíkszeredában tanuló csángó diákok nyújtottak ízelítőt a rendezvény népes közönségének.
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/613/gyimes-a-lakiteleki-nepfoiskola-ertektaraban--konyvbemutato

Népviseletben a székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban
A tavalyi akcióhoz hasonlóan idén is székelyruhába öltözve ünnepelték a népviselet napját a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal dolgozói. Idén akciójukhoz csatlakozott a városi könyvtár és a Haáz Rezső Múzeum munkaközössége is.
A Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár különleges akciót is hirdetett az alkalomból, a város legrégebbi leírásának reprint kiadásával ajándékozták meg azokat, akik népviseletben tértek be hozzájuk, vagy annak csak egy darabjával is kiegészítették az öltözetüket.
Forrás: http://eletmod.transindex.ro/?hir=23177

Mi kerüljön a magyar webarchívumba?
Egy online űrlap kitöltésével (https://goo.gl/forms/Y1qIIxcM7APPiq443) ezentúl bárki ajánlhat kevésbé ismert, de megőrzésre érdemes magyar honlapokat az OSZK kísérleti fázisban levő webarchívuma számára - jelenleg elsősorban irodalmi vagy művészeti témájúakat. (Előtte ugyanitt ellenőrizni lehet, hogy az URL-cím nem szerepel-e már a nyilvántartásban.) Amennyiben az adott webhely jól archiválható és a tartalomgazda is engedélyt ad rá, akkor a mentett változat bekerülhet a nyilvános demógyűjteménybe is (http://mekosztaly.oszk.hu/mia/demo/). Ennek nemrég készült el a teljes szövegű indexe, amelyben kétféle programmal is lehet keresni: a még fejlesztés alatt levő saját SolrMIA-val (http://193.6.201.202/solrmia/) és a dánok által kifejlesztett SolrWayback-kel (http://193.6.201.202/solrwayback/).
Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár; via: KIT Hírlevél, 2018/17., 2018. április 25.

Brassó megye magyar sajtótörténeti bibliográfiája
A brassói George Bariţiu Megyei Könyvtárban elkészült és online böngészhető Brassó megye magyar sajtótörténeti bibliográfiája.
Forrás: http://www.bjbv.ro/scan/pm.php

Por alatt parázsBeszélgetés Farkas Árpád Kossuth-díjas és Pro Urbe díjas költővel
Azt mondja, annak idején őt is megérintette az emberarcú szocializmus eszménye, de vértként védte meg az addig csak félig megértett falusi, kisvárosi gyermekkor tapasztalati világa. A Háromszék napilap számára Csinta Samu készített interjút, megkésett transzilvanizmusról és nemzedéki vonulásokról is, a friss Kossuth-díjas és Pro Urbe díjas költővel.
– Több helyen úgy fogalmazott: túléltem magam. Miért élte túl magát a kilencvenes évektől kezdődően az előző korszak szinte teljes meghatározó költőnemzedéke? Miért apadt el a forrás?
– Ha mondtam ilyesfélét, korántsem könnyed, boldog felszusszanással. Minthogy, gondolom, némely, későbben világra született jámborak sem hatalmas tömegsírokra gondolnak, mikor rebesgetik, hogy puszta létükkel igazolták azt a fél emberöltőnyi rohadt rendszert mindazok, akik, ha nem is mind ép bőrrel, de át- meg túlélték. Erdélyi költőink közül sokan – hogy csak Szőcs Kálmánt vagy Szilágyi Domokost említsem nemzedékközelből – nem élték túl. Minthogy azt sem mondhatni, hogy hősi halált haltak. A forrás különben nem apadt el.
Forrás és teljes interjú itt: http://www.3szek.ro/load/cikk/112593/por_alatt_parazs_beszelgetes_farkas_arpad_kossuth-dijas_es_pro_urbe_dijas_koltovel

Az EMKE 2018-as díjazottjai
2018. április 7-én került sor a díjátadó gálára a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum Dísztermében. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Gurka-Balla Ilona könyvtáros részére – a hazai magyar könyvtárosképzésért végzett áldozatos munkájáért, eredményes könyvtárosi életpályájának elismeréséért – Monoki István-díjat adományozott.
Kolumbán M. Judit méltatását Okos-Rigó Ilona tolmácsolta.
Forrás: http://www.emke.ro/az-emke-2018-dijazottai-4623

Szerkesztők:
Bákai Magdolna, bakai.magdolna@gmail.com
Borbé Levente (Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda, könyvtáros), borbelevi@yahoo.fr
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kelemen.katalin@yahoo.co.uk
Kovács Eszter (Központi Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár, könyvtáros), kovacseszti@yahoo.com
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, könyvtáros), twsa@freemail.hu

Olvasószerkesztő: Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, igazgató), szonda_szabolcs@kmkt.ro

E lapszám felelős szerkesztője: Tóth-Wagner Anikó.

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@yahoogroups. com, vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@gmail.com címen

Nincsenek megjegyzések: